Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 72

Grieven koesteren is een aanval op Gods verlossingsplan.

1. 1Hoewel we hebben vastgesteld dat het verlossingsplan van het ego het tegendeel is van dat van God, hebben we nog niet benadrukt dat het een actieve aanval is op Zijn plan en een doelbewuste poging dat te vernietigen. 2Bij die aanval worden God de eigenschappen toegedicht die feitelijk eigen zijn aan het ego, terwijl het ego de eigenschappen van God schijnt aan te nemen.

2. 1De fundamentele wens van het ego is Gods plaats in te nemen. 2In feite is het ego de fysieke belichaming van die wens. 3Want het is die wens die de denkgeest met een lichaam schijnt te omgeven, hem afgescheiden en geïsoleerd houdt en niet in staat de denkgeest van anderen te bereiken, tenzij via het lichaam dat werd gemaakt om hem gevangen te houden. 4De beperking van communicatie kan niet het beste middel ter uitbreiding van communicatie zijn. 5Toch wil het ego jou doen geloven dat dit wel zo is.

3. 1Ook al is de poging om de beperkingen te handhaven die een lichaam tracht op te leggen hier overduidelijk, het is misschien niet zo duidelijk waarom grieven koesteren een aanval is op Gods verlossingsplan. 2Maar laten we eens het soort zaken onder de loep nemen waarom jij geneigd bent grieven te koesteren. 3Zijn ze niet altijd verbonden met iets wat een lichaam doet? 4Iemand zegt iets wat jou niet aanstaat. 5Hij doet iets wat jou ergert. 6Hij ‘verraadt’ zijn vijandige gedachten door zijn gedrag.

4. 1Je houdt je hier niet bezig met wat die persoon is. 2Integendeel, jij bent uitsluitend geïnteresseerd in wat hij doet in een lichaam. 3Je doet meer dan alleen niet helpen hem van de beperkingen van het lichaam te bevrijden. 4Je probeert hem actief daaraan te binden door hem daarmee te verwarren, en ze beide over één kam te scheren. 5Hiermee wordt God aangevallen, want als Zijn Zoon alleen een lichaam is, moet Hij dat ook zijn. 6Een schepper die volkomen van zijn schepping verschilt is ondenkbaar.

5. 1Als God een lichaam is, wat houdt Zijn verlossingsplan dan in? 2Wat anders zou het kunnen zijn dan de dood? 3Door te proberen Zichzelf te presenteren als de Auteur van het leven en niet van de dood, is Hij een leugenaar en een bedrieger vol valse beloften, die illusies in plaats van waarheid aanbiedt. 4De klaarblijkelijke realiteit van het lichaam maakt dit beeld van God heel overtuigend. 5In feite zou het, als het lichaam werkelijk was, inderdaad moeilijk zijn aan deze conclusie te ontkomen. 6En iedere grief die jij hebt, houdt vol dat het lichaam werkelijk is. 7Het gaat volledig voorbij aan wat jouw broeder is. 8Het versterkt jouw geloof dat hij een lichaam is, en veroordeelt hem daarvoor. 9En het houdt staande dat zijn verlossing niets dan de dood kan zijn, waarbij het deze aanval op God projecteert en Hem hiervoor verantwoordelijk houdt.

6. 1Naar deze zorgvuldig bereide arena, waar razende dieren op prooi jagen en genade geen toegang heeft, komt het ego om jou te redden. 2God heeft jou een lichaam gemaakt. 3Heel goed. 4Laten we dit aanvaarden en er blij om zijn. 5Laat je, als lichaam, niet beroven van wat het lichaam jou te bieden heeft. 6Neem het weinige wat je krijgen kunt. 7God gaf jou niets. 8Het lichaam is je enige verlosser. 9Het is Gods dood en jouw verlossing.

7. 1Dit is het universele geloof van de wereld die jij ziet. 2Sommigen haten het lichaam en proberen het te kwetsen en te vernederen. 3Anderen hebben het lichaam lief en proberen het te verheerlijken en op te hemelen. 4Maar zolang het lichaam in het centrum van jouw zelfbeeld staat, ben jij bezig Gods verlossingsplan aan te vallen en koester je grieven jegens Hem en Zijn schepping, zodat je de Stem van de waarheid niet kunt horen en Die als Vriend verwelkomen. 5Zijn plaats wordt ingenomen door jouw uitverkoren verlosser. 6Die is jouw vriend; Hij is jouw vijand.

8. 1We zullen vandaag proberen deze zinloze aanvallen op de verlossing te staken. 2We zullen in plaats daarvan proberen haar te verwelkomen. 3Jouw op-z’n-kop-waarneming is voor je innerlijke vrede rampzalig geweest. 4Jij hebt jezelf in een lichaam, en de waarheid buiten je gezien, afgesloten voor je bewustzijn door de beperkingen van het lichaam. 5Nu gaan we proberen dit anders te zien.

9. 1Het licht van de waarheid is in ons, waar God het heeft geplaatst. 2Het is het lichaam dat buiten ons is, en niet onze zorg. 3Zonder lichaam zijn betekent in onze natuurlijke staat zijn. 4Het licht van de waarheid in ons herkennen betekent onszelf herkennen zoals wij zijn. 5Ons Zelf als los van het lichaam zien betekent een einde maken aan de aanval op Gods verlossingsplan, en het in plaats daarvan aanvaarden. 6En overal waar Zijn plan wordt aanvaard, is het al volbracht.

10. 1Ons doel tijdens de langere oefenperioden vandaag is ons ervan bewust te worden dat Gods verlossingsplan al in ons is volbracht. 2Om dit doel te bereiken, moeten we aanval vervangen door aanvaarding. 3We kunnen niet begrijpen wat Gods plan met ons is, zolang we het aanvallen. 4We vallen dus aan wat we niet herkennen. 5Nu gaan we proberen ons oordeel opzij te zetten en te vragen wat Gods plan met ons is:

6Wat is verlossing, Vader? 7Ik weet het niet. 8Zeg het mij, opdat ik het begrijp.

9Dan zullen we in stilte op Zijn antwoord wachten. 10We hebben Gods verlossingsplan aangevallen zonder te wachten om te horen wat het is. 11We hebben onze grieven zo luid uitgeschreeuwd dat we niet naar Zijn Stem hebben geluisterd. 12We hebben onze grieven gebruikt om onze ogen te sluiten en onze oren dicht te stoppen.

11. 1Nu willen we zien en horen en leren. 2‘Wat is verlossing, Vader?’ 3Vraag en jou zal antwoord gegeven worden. 4Zoek en je zult vinden. 5We vragen het ego niet langer wat verlossing is en waar we die kunnen vinden. 6Wij vragen het de waarheid. 7Wees er dan zeker van dat het antwoord waar zal zijn, gezien Wie jij het vraagt.

12. 1Herhaal je vraag en je verzoek, telkens wanneer jij je vertrouwen voelt tanen en je hoop op succes voelt flakkeren en doven, en onthoud dat jij de vraag stelt aan de oneindige Schepper van oneindigheid, die jou naar Zijn gelijkenis heeft geschapen:

2Wat is verlossing, Vader? 3Ik weet het niet. 4Zeg het mij, opdat ik het begrijp.

5Hij zal antwoorden. 6Wees vastbesloten te horen.

13. 1Een of wellicht twee kortere oefenperioden per uur volstaan voor vandaag, omdat ze iets langer zullen zijn dan gewoonlijk. 2Deze oefeningen dienen te beginnen met:

3Grieven koesteren is een aanval op Gods verlossingsplan. 4Laat ik het in plaats daarvan aanvaarden. 5Wat is verlossing, Vader?

6Blijf dan ongeveer een minuut in stilte, liefst met je ogen gesloten, en luister en wacht op Zijn antwoord.