Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 60

Deze ideeën zijn er om vandaag te herhalen:

1. 1(46) God is de Liefde waarin ik vergeef.

2God vergeeft niet, omdat Hij nooit veroordeeld heeft. 3Wie onschuldig is, kan niet beschuldigen, en wie zijn onschuld heeft aanvaard, ziet niets om te vergeven. 4Toch is vergeving het middel waardoor ik mijn onschuld zal herkennen. 5Ze is de weerspiegeling van Gods Liefde op aarde. 6Ze zal me zo dicht bij de Hemel brengen dat Gods Liefde zich naar mij toe kan buigen en me kan opheffen naar Hem.

2. 1(47) God is de kracht waarop ik vertrouw.

2Het is niet mijn eigen kracht waarmee ik vergeef. 3Het is de kracht van God in mij, welke ik me herinner wanneer ik vergeef. 4Wanneer ik ga zien, herken ik Zijn weerspiegeling op aarde. 5Ik vergeef alles omdat ik Zijn kracht in mij voel ontwaken. 6En ik begin me de Liefde te herinneren die ik verkoos te vergeten, maar die mij niet vergeten heeft.

3. 1(48) Er valt niets te vrezen.

2Hoe veilig zal de wereld er voor mij uitzien wanneer ik haar kan zien! 3Ze zal in niets lijken op wat ik me inbeeld nu te zien. 4Alles en iedereen in mijn blikveld zal zich naar mij toewenden om mij te zegenen. 5Ik zal in iedereen mijn beste Vriend herkennen. 6Wat valt er te vrezen in een wereld die ik vergeven heb, en die mij vergeven heeft?

4. 1(49) Gods Stem spreekt tot mij, heel de dag.

2Er is geen moment waarop Gods Stem ophoudt een beroep te doen op mijn vergevingsgezindheid om mij te verlossen. 3Er is geen moment waarop Zijn Stem niet mijn gedachten leidt, mijn handelingen richt, mijn voeten stuurt. 4Ik ga gestaag de waarheid tegemoet. 5Nergens anders kan ik heen, want Gods Stem is de enige Stem en de enige Gids die Zijn Zoon gegeven is.

5. 1(50) Ik word gedragen door de Liefde van God.

2Wanneer ik luister naar Gods Stem, word ik door Zijn Liefde gedragen. 3Wanneer ik mijn ogen open, verlicht Zijn Liefde de wereld zodat ik kan zien. 4Wanneer ik vergeef, herinnert Zijn Liefde mij eraan dat Zijn Zoon zondeloos is. 5En wanneer ik de wereld bezie met de visie die Hij me heeft gegeven, herinner ik mij: ik ben Zijn Zoon.