Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 61

Ik ben het licht van de wereld.

1. 1Wie anders is het licht van de wereld dan Gods Zoon? 2Dit is dan ook niets anders dan een uitdrukking van de waarheid over jezelf. 3Het is het tegendeel van een uitdrukking van trots, hoogmoed of zelfbedrog. 4Het beschrijft niet het beeld dat jij van jezelf hebt gevormd. 5Het verwijst naar geen enkel kenmerk waarmee jij je afgoden hebt toegerust. 6Het verwijst naar jou zoals jij door God werd geschapen. 7Het drukt eenvoudig de waarheid uit.

2. 1Voor het ego is het idee van vandaag het toppunt van zelfverheerlijking. 2Maar het ego begrijpt niet wat nederigheid is en verwart dit met zelfvernedering. 3Nederigheid houdt in dat je jouw rol in de verlossing aanvaardt en geen andere op je neemt. 4Het is geen nederigheid vol te houden dat jij niet het licht van de wereld kunt zijn als dat de functie is die God jou heeft toegewezen. 5Alleen arrogantie kan beweren dat deze functie niet voor jou bestemd kan zijn, en arrogantie komt altijd van het ego.

3. 1Ware nederigheid vraagt dat je het idee van vandaag aanvaardt, omdat het de Stem van God is die je vertelt dat het waar is. 2Dit is een eerste stap in de aanvaarding van je werkelijke functie op aarde. 3En het is een reuzenstap op weg naar je rechtmatige plaats in de verlossing. 4Het is een positieve bevestiging van jouw recht op verlossing en een erkenning van de macht die je is gegeven om anderen te verlossen.

4. 1Aan dit idee zul je vandaag zo vaak mogelijk willen denken. 2Het is het volmaakte antwoord op alle illusies, en dus op alle verleidingen. 3Het brengt alle beelden die jij over jezelf hebt gevormd naar de waarheid en helpt je om heen te gaan in vrede, onbelast en zeker van je doel.

5. 1Houd vandaag zoveel mogelijk oefenperioden, hoewel die elk niet meer dan een minuut of twee hoeven te duren. 2Begin ze door tegen jezelf te zeggen:

3Ik ben het licht van de wereld. 4Dat is mijn enige functie.
5Dat is de reden waarom ik hier ben.

6Denk dan korte tijd over deze uitspraken na, liefst met je ogen dicht als de omstandigheden dat toelaten. 7Laat een paar verwante gedachten bij je opkomen, en herhaal het idee voor jezelf als blijkt dat je denkgeest van de kerngedachte afdwaalt.

6. 1Zorg ervoor dat je de dag zowel begint als eindigt met een oefenperiode. 2Op die manier zul je ontwaken met de erkenning van de waarheid over jezelf, deze de hele dag door versterken, en inslapen met de herbevestiging van je functie en je enig doel hier. 3Deze twee oefenperioden mogen langer zijn dan de andere, mocht je ze nuttig vinden en willen uitbreiden.

7. 1Het idee van vandaag overstijgt verre de bekrompen voorstellingen die het ego eropna houdt van wat jij bent en wat jouw doel is. 2Voor jou als brenger van verlossing is het duidelijk noodzakelijk. 3Dit is de eerste van een aantal reuzenstappen die we in de komende paar weken zullen zetten. 4Probeer vandaag een begin te maken met het leggen van een stevig fundament voor deze vorderingen. 5Jij bent het licht van de wereld. 6God heeft op jou Zijn plan voor de verlossing van Zijn Zoon gegrondvest.