Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

HERHALING I

Inleiding

1. 1Vanaf vandaag zullen we een serie herhalingsoefeningen doen. 2Elk daarvan bevat vijf van de reeds geïntroduceerde ideeën, te beginnen met het eerste en eindigend met het vijftigste. 3Na ieder idee volgt een korte toelichting, die je bij de herhaling in overweging moet nemen. 4De oefeningen horen in de daarvoor bestemde perioden als volgt te worden gedaan:

2. 1Begin de dag met het lezen van de vijf ideeën plus de toelichting. 2Daarna hoef je geen bepaalde volgorde aan te houden bij het overdenken daarvan, maar je moet wel met elk idee tenminste één keer oefenen. 3Gebruik voor elke oefenperiode ruim twee minuten, waarin je over het idee en de bijbehorende toelichting nadenkt, nadat je die overgelezen hebt. 4Doe dit vandaag zo vaak mogelijk. 5Als één van de vijf ideeën je meer aanspreekt dan de andere, concentreer je dan daarop. 6Maar zorg er aan het eind van de dag voor dat je ze allemaal nog eens herhaalt.

3. 1Het is niet noodzakelijk om in de oefenperioden de toelichting na elk idee woordelijk of grondig te repeteren. 2Probeer liever de nadruk te leggen op de kern ervan en denk erover na als onderdeel van je herhaling van het idee waarop het betrekking heeft. 3Nadat je het idee en de bijbehorende toelichting gelezen hebt, moet je de oefening met gesloten ogen doen, liefst wanneer je op een rustige plek alleen bent.

4. 1Dit geldt vooral voor de oefenperioden in het leerstadium waarin jij nu verkeert. 2Je zult echter moeten leren geen speciale omstandigheden meer nodig te hebben om toe te kunnen passen wat je hebt geleerd. 3Je zult het geleerde eerder nodig hebben in situaties die jouw vrede lijken te verstoren, dan in situaties die al vredig en rustig lijken. 4Wat je leert heeft tot doel jou in staat te stellen de rust met je mee te dragen en verdriet en verwarring te genezen. 5Dit doe je niet door die te ontvluchten en een afgezonderd toevluchtsoord voor jezelf te zoeken.

5. 1Je zult hoe dan ook leren dat vrede deel van jou is en slechts van je vraagt dat je elke situatie waarin je je bevindt, omhelst. 2En uiteindelijk zul je leren dat er geen grens is aan waar jij bent, zodat jouw vrede overal is, net als jij.

6. 1Je zult merken dat in het kader van de herhaling sommige ideeën niet helemaal in hun oorspronkelijke vorm worden aangeboden. 2Gebruik ze zoals ze hier gegeven zijn. 3Het is niet nodig om terug te gaan naar de oorspronkelijke formulering of de ideeën toe te passen zoals toen werd voorgesteld. 4We leggen nu de nadruk op de verbanden tussen de eerste vijftig ideeën die we behandeld hebben en op de samenhang van het denksysteem waarheen ze jou leiden.