Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 50

Ik word gedragen door de Liefde van God.

1. 1Hier ligt het antwoord op elk probleem waarvoor jij je gesteld ziet, vandaag en morgen en zolang er sprake is van tijd. 2In deze wereld geloof je dat alles jou steunt behalve God. 3Je hebt je vertrouwen geschonken aan de meest triviale en waanzinnige symbolen: pillen, geld, ‘beschermende’ kleding, invloed, aanzien, aardig gevonden worden, de ‘juiste’ mensen kennen, en een eindeloze lijst van vormen van niets die jij met magische kracht bekleedt.

2. 1Al deze dingen zijn jouw substituten voor Gods Liefde. 2Al deze dingen worden gekoesterd om de identificatie met het lichaam zeker te stellen. 3Het zijn lofzangen op het ego. 4Schenk je vertrouwen niet aan wat waardeloos is. 5Het zal jou niet steunen.

3. 1Alleen de Liefde van God zal jou in alle omstandigheden beschermen. 2Ze zal je boven elke beproeving uittillen, en je hoog boven alle vermeende gevaren van deze wereld verheffen tot een sfeer van volmaakte vrede en veiligheid. 3Ze zal jou voeren naar een denkstaat die door niets bedreigd, door niets verstoord kan worden, en waar niets de eeuwige kalmte van de Zoon van God verbreken kan.

4. 1Vertrouw niet op illusies. 2Ze zullen jou in de steek laten. 3Stel al je vertrouwen op de Liefde van God in jou: eeuwig, onveranderlijk, immer feilloos. 4Dit is het antwoord op alles waarvoor jij je vandaag gesteld ziet. 5Door de Liefde van God in jou kun je alle ogenschijnlijke moeilijkheden moeiteloos en in het volste vertrouwen oplossen. 6Zeg dit vandaag vaak tegen jezelf. 7Het is een verklaring waarmee jij je van het geloof in afgoden bevrijdt. 8Het is jouw erkenning van de waarheid over jezelf.

5. 1Laat twee keer vandaag, ‘s morgens en ‘s avonds, tien minuten lang het idee voor vandaag diep in je bewustzijn zinken. 2Herhaal het, denk erover na, laat verwante gedachten je komen helpen de waarheid ervan te erkennen, en laat vrede zich als een deken van bescherming en geborgenheid over je heen vlijen. 3Laat geen loze en dwaze gedachten binnen om de heilige denkgeest van de Zoon van God te verstoren. 4Dit is het Koninkrijk der Hemelen. 5Dit is de rustplaats die je Vader jou voor eeuwig heeft toebedeeld.