Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 49

Gods Stem spreekt tot mij, heel de dag.

1. 1Het is heel goed mogelijk de hele dag te luisteren naar Gods Stem zonder je gewone bezigheden op enigerlei wijze te onderbreken. 2Dat deel van je denkgeest waarin de waarheid woont, staat in voortdurende communicatie met God, of jij je hiervan nu bewust bent of niet. 3Het andere deel van je denkgeest functioneert in de wereld en gehoorzaamt de wetten van de wereld. 4Het is dit deel dat constant afgeleid, ontregeld en uiterst onzeker is.

2. 1Het deel dat luistert naar de Stem namens God is kalm, altijd in rust en volkomen zeker. 2Het is in werkelijkheid het enige deel dat er is. 3Het andere deel is een ongebreidelde illusie, uitzinnig en verscheurd, maar zonder enige vorm van werkelijkheid. 4Probeer er vandaag niet naar te luisteren. 5Probeer je met dat deel van je denkgeest te vereenzelvigen waar voor altijd stilheid en vrede heerst. 6Probeer te horen dat Gods Stem jou liefdevol roept en je eraan herinnert dat jouw Schepper Zijn Zoon niet heeft vergeten.

3. 1We zullen vandaag minstens vier, maar mogelijk meer oefenperioden van vijf minuten nodig hebben. 2We zullen proberen werkelijk Gods Stem te horen die jou aan Hem en aan je Zelf herinnert. 3We zullen deze hoogst vreugdevolle en hoogst heilige gedachte met vertrouwen tegemoet treden, in de wetenschap dat we hiermee onze wil verbinden met de Wil van God. 4Hij wil dat jij Zijn Stem hoort. 5Hij gaf jou die om te worden gehoord.

4. 1Luister in diepe stilte. 2Wees heel stil en stel je denkgeest open. 3Ga aan alle schrille kreten en ziekelijke fantasieën voorbij die jouw werkelijke gedachten verhullen en je eeuwige verbinding met God versluieren. 4Verzink diep in de vrede die jou voorbij de uitzinnige, rumoerige gedachten, taferelen en geluiden van deze waanzinnige wereld wacht. 5Hier woon jij niet. 6We proberen jouw werkelijke thuis te bereiken. 7We proberen de plek te bereiken waar jij werkelijk welkom bent. 8We proberen God te bereiken.

5. 1Vergeet niet het idee van vandaag heel vaak te herhalen. 2Doe dit waar nodig met je ogen open, maar waar mogelijk met je ogen dicht. 3En zorg dat je rustig zit en het idee van vandaag herhaalt wanneer je maar kunt, waarbij je je ogen voor de wereld sluit en je realiseert dat je Gods Stem uitnodigt om tot jou te spreken.