Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 54

Dit zijn de ideeën voor de herhaling van vandaag:

1. 1(16) Ik heb geen neutrale gedachten.

2Neutrale gedachten zijn onmogelijk, want alle gedachten bezitten kracht. 3Ze zullen ofwel een onechte wereld maken, of mij naar de werkelijke wereld leiden. 4Maar gedachten kunnen niet zonder gevolgen zijn. 5Zoals de wereld die ik zie uit mijn denkfouten voortkomt, zo zal de werkelijke wereld voor mijn ogen verrijzen als ik mijn vergissingen corrigeren laat. 6Mijn gedachten kunnen niet noch waar, noch onwaar zijn. 7Ze moeten óf het een, óf het ander zijn. 8Wat ik zie, toont mij wat ze zijn.

2. 1(17) Ik zie geen neutrale dingen.

2Wat ik zie, getuigt van wat ik denk. 3Als ik niet dacht, zou ik niet bestaan, want leven is denken. 4Laat ik naar de wereld die ik zie, kijken als de weergave van mijn eigen staat van denken. 5Ik weet dat de staat van mijn denken kan veranderen. 6En dus weet ik tevens dat de wereld die ik zie, ook veranderen kan.

3. 1(18) Ik ben niet de enige die de gevolgen ervaart van mijn zien.

2Als ik geen privé-gedachten heb, kan ik geen privé-wereld zien. 3Zelfs het dwaze idee van de afscheiding moest gedeeld worden voor het de basis kon vormen van de wereld die ik zie. 4Maar dat delen was een delen van niets. 5Ik kan ook een beroep doen op mijn werkelijke gedachten, die alles met iedereen delen. 6Zoals mijn gedachten van afscheiding appelleren aan de afscheidingsgedachten van anderen, zo doen mijn werkelijke gedachten de werkelijke gedachten ontwaken in hen. 7En de wereld die mijn werkelijke gedachten mij tonen, zal zowel voor hun als voor mijn ogen dagen.

4. 1(19) Ik ben niet de enige die de gevolgen ervaart van mijn gedachten.

2Ik ben in niets alleen. 3Alles wat ik denk of zeg of doe, onderricht heel het universum. 4Een Zoon van God kan niet vruchteloos denken of spreken of handelen. 5Hij kan in niets alleen zijn. 6Het ligt daarom in mijn macht om ieders denken tezamen met het mijne te veranderen, want aan mij is de macht van God.

5. 1(20) Ik ben vastbesloten te zien.

2Nu ik onderken dat mijn gedachten altijd met anderen worden gedeeld, ben ik vastbesloten te zien. 3Ik wil naar de getuigen kijken die me tonen dat het denken van de wereld is veranderd. 4Ik wil het bewijs aanschouwen dat wat via mij is gedaan, gemaakt heeft dat liefde de plaats kon innemen van angst, lachen de plaats van tranen en overvloed de plaats van verlies. 5Ik wil de werkelijke wereld zien en díe mij laten leren dat mijn wil en de Wil van God één zijn.