Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 46

God is de Liefde waarin ik vergeef.

1. 1God vergeeft niet omdat Hij nooit veroordeeld heeft. 2En er moet veroordeling zijn voordat vergeving nodig is. 3Vergeving is de grote noodzaak van deze wereld, maar dat komt omdat ze een wereld van illusies is. 4Zij die vergeven, bevrijden zichzelf zo van illusies, terwijl zij die nalaten te vergeven, zich daaraan binden. 5Zoals jij alleen jezelf veroordeelt, zo vergeef jij ook alleen jezelf.

2. 1Maar alhoewel God niet vergeeft, is Zijn Liefde toch de basis voor vergeving. 2Angst veroordeelt en liefde vergeeft. 3Vergeving maakt zodoende ongedaan wat door angst is voortgebracht, en laat de denkgeest terugkeren tot het gewaarzijn van God. 4Hierom kan vergeving werkelijk verlossing worden genoemd. 5Het is het middel waardoor illusies verdwijnen.

3. 1De oefeningen van vandaag vragen minstens drie oefenperioden van een volle vijf minuten, en zo veel mogelijk korte toepassingen. 2Begin de langere oefenperioden zoals gewoonlijk door het idee van vandaag bij jezelf te herhalen. 3Sluit hierbij je ogen en gebruik een minuut of twee om je denkgeest af te zoeken op mensen die jij niet vergeven hebt. 4Het doet er niet toe ‘hoezeer’ je hen niet hebt vergeven. 5Je hebt hen helemaal vergeven, of helemaal niet.

4. 1Als je de oefeningen goed doet, zal het jou niet moeilijk vallen een aantal mensen te vinden die je niet vergeven hebt. 2Je mag er gerust van uitgaan dat iedereen die je niet mag, een geschikt onderwerp vormt. 3Noem ieder bij naam en zeg:

4God is de Liefde waarin ik jou, [naam], vergeef.

5. 1De bedoeling van de eerste fase van de oefenperioden vandaag is jou in staat te stellen jezelf te vergeven. 2Nadat je het idee hebt toegepast op al degenen die in je denkgeest zijn opgekomen, zeg je tegen jezelf:

3God is de Liefde waarin ik mezelf vergeef.

4Besteed dan de rest van de oefenperiode eraan om verwante ideeën toe te voegen, zoals:

5God is de Liefde waarmee ik mezelf liefheb.
6God is de Liefde waarin ik gezegend ben.

6. 1De vorm van de toepassing kan aanmerkelijk variëren, maar het centrale idee moet niet uit het oog worden verloren. 2Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen:

3Ik kan niet schuldig zijn, want ik ben een Zoon van God.
4Ik ben reeds vergeven.
5Angst is onmogelijk in een denkgeest die door God wordt bemind.
6Het is niet nodig aan te vallen, want liefde heeft mij vergeven.

7De oefenperiode dient echter te eindigen met de herhaling van het idee van vandaag zoals dat oorspronkelijk is gegeven.

7. 1De korte oefenperioden kunnen ofwel bestaan uit een herhaling van het idee voor vandaag in zijn oorspronkelijke of in een verwante vorm, al naargelang je voorkeur. 2Zorg er echter voor dat je het meer specifiek toepast, mocht dat nodig zijn. 3En dat zal nodig zijn op elk moment van de dag waarop jij je bewust wordt van enigerlei negatieve reactie op iemand, al dan niet aanwezig. 4Zeg hem in dat geval in stilte:

5God is de Liefde waarin ik jou vergeef.