Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 47

God is de kracht waarop ik vertrouw.

1. 1Als jij op je eigen kracht vertrouwt, heb je alle reden om ongerust, bezorgd en bang te zijn. 2Wat kun jij voorspellen of beheersen? 3Wat is er in jou waarop jij rekenen kunt? 4Wat kan jou het vermogen verschaffen je van alle facetten van een probleem bewust te zijn en ze zo op te lossen dat er alleen iets goeds van komen kan? 5Wat is er in jou dat jou de juiste oplossing als zodanig doet herkennen en jou de garantie geeft dat die zal worden bereikt?

2. 1Vanuit jezelf kun je niets van dit alles. 2Geloven dat je dit wel kunt, is je vertrouwen schenken waar vertrouwen ongegrond is, en angst, verontrusting, depressiviteit, kwaadheid en verdriet rechtvaardigen. 3Wie kan zijn vertrouwen stellen in zwakheid en zich veilig voelen? 4Maar wie kan zijn vertrouwen stellen in kracht en zich zwak voelen?

3. 1God is je veiligheid in elke omstandigheid. 2Zijn Stem spreekt namens Hem in alle situaties en in elk aspect van alle situaties, en zegt je precies wat jou te doen staat om een beroep te doen op Zijn bescherming en Zijn kracht. 3Er zijn geen uitzonderingen, want God kent geen uitzonderingen. 4En de Stem die namens Hem spreekt, denkt zoals Hij.

4. 1Vandaag zullen we proberen aan je eigen zwakheid voorbij te gaan om naar de Bron van werkelijke kracht te reiken. 2Er zijn vandaag vier oefenperioden van vijf minuten nodig, en langer en vaker dan dat is sterk aan te raden. 3Sluit je ogen en begin zoals gewoonlijk met de herhaling van het idee van deze dag. 4Neem dan een minuut of twee om naar situaties in je leven te zoeken die jij met angst beladen hebt, en zet ze een voor een van je af door tegen jezelf te zeggen:

5God is de kracht waarop ik vertrouw.

5. 1Probeer nu aan alle zorgen die verband houden met je eigen gevoel van ontoereikendheid te ontsnappen. 2Het is duidelijk dat elke situatie die jou zorgen baart, gepaard gaat met gevoelens van ontoereikendheid, want anders zou je geloven dat je de situatie met succes het hoofd kon bieden. 3Niet door op jezelf te vertrouwen zul je vertrouwen krijgen. 4Maar de kracht van God in jou slaagt in alles.

6. 1De erkenning van je eigen zwakheid is een noodzakelijke stap in de correctie van je vergissingen, maar het is beslist onvoldoende om jou het vertrouwen te geven dat jij nodig hebt, en dat jou toekomt. 2Je moet je er ook bewust van worden dat vertrouwen in je werkelijke kracht in elk opzicht en in alle omstandigheden volkomen gerechtvaardigd is.

7. 1Probeer in de laatste fase van de oefenperiode diep in je denkgeest een plek van ware veiligheid te bereiken. 2Je zult weten dat je die hebt bereikt als je een gevoel van diepe vrede ervaart, hoe kort ook. 3Laat alle onbenulligheden los die aan de oppervlakte van je denkgeest borrelen en kolken, en reik in de diepte daaronder naar het Koninkrijk der Hemelen. 4Er is een plaats in jou waar volmaakte vrede heerst. 5Er is een plaats in jou waar niets onmogelijk is. 6Er is een plaats in jou waar de kracht van God verblijft.

8. 1Herhaal het idee deze dag vaak. 2Gebruik het als jouw antwoord op elke verstoring. 3Onthoud dat vrede jouw recht is, omdat je de kracht van God jouw vertrouwen schenkt.