Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 45

God is de Denkgeest waarmee ik denk.

1. 1Het idee van vandaag bevat de sleutel tot wat jouw werkelijke gedachten zijn. 2Ze hebben niets gemeen met wat jij denkt te denken, net zoals niets wat jij denkt te zien ook maar iets met visie te maken heeft. 3Er is geen verband tussen wat werkelijk is en wat jij denkt dat werkelijk is. 4Niets wat jij denkt dat je werkelijke gedachten zijn, lijkt ook maar enigszins op jouw werkelijke gedachten. 5Niets wat jij denkt te zien, vertoont enige gelijkenis met wat visie jou zal tonen.

2. 1Jij denkt met de Denkgeest van God. 2Zodoende deel jij jouw gedachten met Hem, zoals Hij de Zijne deelt met jou. 3Het zijn dezelfde gedachten, omdat ze door dezelfde Denkgeest worden gedacht. 4Delen is eender of één maken. 5En de gedachten die jij denkt met de Denkgeest van God verlaten jouw denkgeest niet, want gedachten verlaten niet hun bron. 6Daarom zijn jouw gedachten in de Denkgeest van God, evenals jij. 7Ze zijn eveneens in jouw denkgeest, waar Hij is. 8Zoals jij deel van Zijn Denkgeest bent, zo zijn jouw gedachten deel van Zijn Denkgeest.

3. 1Waar zijn dan jouw werkelijke gedachten? 2Vandaag zullen we proberen ze te bereiken. 3We zullen ze in jouw denkgeest dienen te zoeken, want dat is waar ze zijn. 4Ze moeten daar nog altijd zijn, want ze kunnen hun bron niet hebben verlaten. 5Wat door de Denkgeest van God wordt gedacht, is eeuwig omdat het deel van de schepping is.

4. 1Onze drie oefenperioden voor vandaag, elk van vijf minuten, zullen dezelfde algemene vorm hebben die we bij de toepassing van het idee van gisteren hebben gebruikt. 2We zullen ernaar streven het onwerkelijke achter ons te laten en te zoeken naar het werkelijke. 3We zullen de wereld afwijzen ten gunste van de waarheid. 4We zullen ons niet door de gedachten van de wereld laten tegenhouden. 5We zullen ons niet door de overtuigingen van de wereld laten vertellen dat het onmogelijk is wat God van ons wil. 6We zullen in plaats daarvan proberen in te zien dat alleen wat God van ons wil mogelijk is.

5. 1We zullen ook proberen te begrijpen dat wij alleen datgene willen doen wat God van ons wil. 2En we zullen ook proberen ons eraan te herinneren dat we niet kunnen falen in de uitvoering van wat Hij van ons wil. 3Er is alle reden vertrouwen te hebben dat we vandaag zullen slagen. 4Het is de Wil van God.

6. 1Begin de oefeningen voor vandaag door het idee bij jezelf te herhalen, terwijl je daarbij je ogen sluit. 2Neem dan een vrij korte tijd om een paar toepasselijke gedachten van jezelf erbij te denken, terwijl je het idee in je aandacht vasthoudt. 3Nadat je zo’n vier of vijf gedachten van jezelf aan het idee hebt toegevoegd, herhaal je het nogmaals en zeg je rustig tegen jezelf:

4Mijn werkelijke gedachten zijn in mijn denkgeest. 5Ik wil ze graag vinden.

6Probeer dan aan alle onwerkelijke gedachten die de waarheid in jouw denkgeest bedekken voorbij te gaan en het eeuwige te bereiken.

7. 1Onder al de zinloze gedachten en dwaze ideeën waarmee jij je denkgeest hebt volgestouwd, gaan de gedachten schuil die jij in den beginne met God hebt gedacht. 2Ze huizen ook nu nog in je denkgeest, volkomen onveranderd. 3Ze zullen altijd in je denkgeest zijn, precies zoals ze dat altijd waren. 4Alles wat je sindsdien gedacht hebt zal veranderen, maar de Grondslag waarop het rust is volkomen onveranderlijk.

8. 1Op deze Grondslag nu zijn de oefeningen voor vandaag gericht. 2Hier is jouw denkgeest verenigd met de Denkgeest van God. 3Hier zijn jouw gedachten een met de Zijne. 4Voor dit soort oefening is maar één ding nodig: benader het zoals je een altaar benaderen zou dat in de Hemel aan God de Vader en God de Zoon is gewijd. 5Want zodanig is de plaats die jij probeert te bereiken. 6Je zult waarschijnlijk nog niet in staat zijn te beseffen hoe hoog jij tracht te reiken. 7Maar zelfs met het kleine beetje inzicht dat je al verworven hebt, zou je in staat moeten zijn jezelf voor te houden dat dit geen loos spel is, maar een oefening in heiligheid en een poging het Koninkrijk der Hemelen te bereiken.

9. 1Probeer in de korte oefenperioden vandaag te onthouden hoe belangrijk het voor jou is om de heiligheid te begrijpen van de denkgeest die denkt met God. 2Neem een minuut of twee, wanneer je vandaag het idee herhaalt, om de heiligheid van jouw denkgeest te waarderen. 3Neem afstand, al is het nog zo kort, van alle gedachten die Hem wiens gastheer jij bent, onwaardig zijn. 4En dank Hem voor de Gedachten die Hij met jou denkt.