Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 44

God is het licht waarin ik zie.

1. 1Vandaag vervolgen we het idee van gisteren, en voegen er een nieuwe dimensie aan toe. 2In het duister kun jij niet zien, en licht kun jij niet maken. 3Je kunt duisternis maken en dan denken dat je daarin ziet, maar licht weerspiegelt leven en is daarom een aspect van de schepping. 4Schepping en duisternis kunnen niet tegelijk bestaan, maar licht en leven moeten wel samengaan, omdat ze slechts verschillende aspecten van de schepping zijn.

2. 1Om te kunnen zien moet je beseffen dat licht zich in jou en niet buiten je bevindt. 2Je ziet niet buiten jezelf, en evenmin bevindt de toerusting om te zien zich buiten jou. 3Een essentieel onderdeel van deze toerusting is het licht dat zien mogelijk maakt. 4Het is altijd bij je en maakt onder alle omstandigheden visie mogelijk.

3. 1Vandaag gaan we proberen dat licht te bereiken. 2Voor dit doel zullen we een vorm van oefening gebruiken die al eerder is aangeraden en die we steeds vaker zullen aanwenden. 3Deze vorm is voor de ongedisciplineerde denkgeest bijzonder moeilijk; ze belichaamt een hoofddoel van de training van de denkgeest. 4Ze vereist precies datgene wat de ongeoefende denkgeest mist. 5Toch moet deze training worden volbracht als je wilt zien.

4. 1Houd vandaag minstens drie oefenperioden, die elk drie tot vijf minuten duren. 2Een langere tijdsduur valt zeer aan te bevelen, maar alleen als je voelt dat de tijd met weinig of geen spanning voorbijglijdt. 3De oefenvorm die we vandaag zullen hanteren is voor de getrainde denkgeest de natuurlijkste en makkelijkste ter wereld, terwijl die voor de ongetrainde denkgeest juist de onnatuurlijkste en moeilijkste lijkt.

5. 1Jouw denkgeest is niet langer geheel ongetraind. 2Je bent zeker klaar om de oefenvorm te leren die we vandaag gaan gebruiken, maar je zult misschien merken dat je op hevige weerstand stuit. 3De reden daarvan is heel eenvoudig. 4Wanneer je op deze manier oefent, laat je alles wat jij nu gelooft plus alle gedachten die jij bedacht hebt achter je. 5In eigenlijke zin is dit de bevrijding uit de hel. 6Toch is het, gezien door de ogen van het ego, een verlies van identiteit en een afdaling in de hel.

6. 1Als jij ook maar een beetje afstand kunt nemen van het ego, zal het jou geen moeite kosten in te zien dat zijn tegenstand en angsten zonder betekenis zijn. 2Misschien kan het jou helpen jezelf van tijd tot tijd eraan te herinneren dat het licht bereiken betekent ontsnappen aan de duisternis, wát je ook in tegenstelling daarmee geloven mag. 3God is het licht waarin jij ziet. 4Je probeert Hem te bereiken.

7. 1Begin de oefenperiode door het idee van vandaag met open ogen te herhalen, en sluit ze dan langzaam terwijl je het idee nog verscheidene keren herhaalt. 2Probeer dan in je denkgeest te verzinken, waarbij je alle mogelijke afleiding en storing loslaat door daar voorbij rustig dieper te verzinken. 3Jouw denkgeest kan hierin niet worden tegengehouden, tenzij jij dat verkiest. 4Hij volgt slechts zijn natuurlijke koers. 5Probeer de gedachten die langstrekken zonder betrokkenheid gade te slaan en glij er rustig aan voorbij.

8. 1Hoewel voor deze vorm van oefening geen bijzondere aanpak wordt bepleit, is het nodig dat je gevoel krijgt voor het belang van wat je doet, voor de onschatbare waarde hiervan voor jou, en beseft dat je iets heel heiligs beproeft. 2Verlossing is het gelukkigste dat jij kunt volbrengen. 3Ze is bovendien het enige dat betekenis heeft, omdat ze het enige is dat van enig werkelijk nut is voor jou.

9. 1Mocht er soms een vorm van weerstand de kop opsteken, pauzeer dan lang genoeg om het idee van vandaag te herhalen, waarbij jij je ogen gesloten houdt, tenzij je angst bespeurt. 2In dat geval zul je het waarschijnlijk als geruststellender ervaren wanneer jij je ogen even opent. 3Probeer echter zo vlug mogelijk de oefening weer met gesloten ogen te hervatten.

10. 1Als je de oefeningen op de juiste manier doet, zou je een gevoel van ontspanning moeten ervaren, en zelfs een gevoel dat je het licht nadert, zo niet werkelijk binnengaat. 2Tracht aan licht te denken, vormloos en grenzeloos, terwijl je voorbij de gedachten van deze wereld gaat. 3En vergeet niet dat ze jou niet aan deze wereld kunnen binden, tenzij jij ze de macht daartoe geeft.

11. 1Herhaal het idee de hele dag door veelvuldig, met open of gesloten ogen al naargelang het jou op dat moment het beste toeschijnt. 2Maar vergeet het niet. 3Wees bovenal vastbesloten het vandaag niet te vergeten.