Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 360

Vrede zij met mij, de heilige Zoon van God. Vrede zij mijn broeder, die één is met mij. Laat heel de wereld zo door ons gezegend zijn met vrede.

1. 1Vader, het is Uw vrede die ik wil geven, zoals ik die van U ontvang. 2Ik ben Uw Zoon, voor eeuwig precies zoals U mij geschapen hebt, want de Grote Stralen verblijven eeuwig stil en onverstoord in mij. 3Ik wil in stilte en in zekerheid naar ze reiken, want nergens anders kan zekerheid worden gevonden. 4Vrede zij met mij, en vrede zij met heel de wereld. 5In heiligheid werden we geschapen en in heiligheid blijven we. 6Uw Zoon is Uw evenbeeld in volmaakte zondeloosheid. 7En met deze gedachte zeggen we vol blijdschap: ‘Amen’.