Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 350

Wonderen weerspiegelen Gods eeuwige Liefde. Ze aanbieden is zich Hem herinneren en de wereld verlossen door de herinnering van Hem.

1. 1Wat we vergeven, wordt een deel van ons, zoals wij onszelf zien. 2De Zoon van God verenigt alles in zich, zoals U hem geschapen hebt. 3De herinnering van U hangt af van zijn vergeving. 4Wat hij is wordt niet beïnvloed door zijn gedachten. 5Maar wat hij ziet is het directe resultaat daarvan. 6Daarom, mijn Vader, wil ik me tot U wenden. 7Alleen de herinnering van U zal me bevrijden. 8En alleen mijn vergeving leert me om de herinnering van U tot mij terug te doen keren en die in dankbaarheid aan de wereld te schenken.

2. 1En terwijl we de wonderen van Hem verzamelen, zullen we inderdaad dankbaar zijn. 2Want wanneer we ons Hem herinneren, zal Zijn Zoon ons worden teruggegeven in de werkelijkheid van de Liefde.