Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

13.

Wat is een wonder?

1. 1Een wonder is een correctie. 2Het schept niet, en het brengt in werkelijkheid allerminst verandering. 3Het slaat slechts verwoesting gade, en herinnert de denkgeest eraan dat wat die ziet onwaar is. 4Het maakt vergissingen ongedaan, maar het doet geen poging om aan waarneming voorbij te gaan, noch om de functie van vergeving te overschrijden. 5Zo blijft het binnen de grenzen van de tijd. 6Niettemin baant het de weg voor de terugkeer van tijdloosheid en het ontwaken van de liefde, want angst moet wel verdwijnen onder invloed van de milde remedie die het brengt.

2. 1Een wonder bevat de gave van genade, want het wordt gegeven en ontvangen als één. 2En zo illustreert het de wet van de waarheid waaraan de wereld niet gehoorzaamt, omdat die er volstrekt niet in slaagt te begrijpen hoe zij werkt. 3Een wonder keert de waarneming om die voorheen op-z’n-kop stond, en maakt aldus een eind aan de vreemde vervormingen die zich manifesteerden. 4Nu staat de waarneming open voor de waarheid. 5Nu wordt vergeving als gerechtvaardigd beschouwd.

3. 1Vergeving is de bakermat van wonderen. 2De ogen van Christus verlenen ze aan alles waar zij in genade en liefde naar kijken. 3In Zijn zicht is waarneming rechtgezet, en wat bedoeld was om te vervloeken is nu gekomen om te zegenen. 4Elke lelie van vergeving biedt heel de wereld het stille wonder van de liefde aan. 5En elk wordt neergelegd voor het Woord van God, op het universele altaar voor de Schepper en de schepping, in het licht van volmaakte zuiverheid en oneindige vreugde.

4. 1Eerst wordt het wonder in vertrouwen aanvaard, omdat erom vragen veronderstelt dat de denkgeest is klaargemaakt om zich een idee te vormen van wat hij niet kan zien en niet begrijpt. 2Maar dat vertrouwen zal zijn getuigen aanvoeren om te laten zien dat datgene waarop het berust er werkelijk is. 3En zo zal het wonder jouw vertrouwen erin rechtvaardigen en laten zien dat het berustte op een wereld die werkelijker is dan wat je vroeger zag, een wereld verlost van wat jij dacht dat er was.

5. 1Wonderen vallen als helende druppels regen uit de Hemel op een droge en stoffige wereld, waar hongerende en dorstende schepsels komen sterven. 2Nu hebben ze water. 3Nu is de wereld groen. 4En overal schieten er tekenen van leven op, die laten zien dat wat geboren is nooit dood kan gaan, want wat leven bezit, bezit onsterfelijkheid.