Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 340

Vandaag kan ik vrij van lijden zijn.

1. 1Vader, ik dank U voor vandaag en voor de vrijheid die deze dag zeker brengen zal. 2Deze dag is heilig, want vandaag zal Uw Zoon worden verlost. 3Zijn lijden is voorbij. 4Want hij zal Uw Stem horen die hem wijst hoe hij door vergeving de visie van Christus vinden kan, en voorgoed van alle lijden vrij kan zijn. 5Dank U voor vandaag, mijn Vader. 6Ik werd in deze wereld geboren enkel om deze dag te bereiken, en wat die aan vreugde en vrijheid bevat voor Uw heilige Zoon en voor de wereld die hij gemaakt heeft, die vandaag samen met hem wordt verlost.

2. 1Wees blij vandaag! 2Wees blij! 3Er is vandaag geen ruimte voor iets anders dan blijdschap en dank. 4Onze Vader heeft deze dag Zijn Zoon verlost. 5Er zal niemand van ons zijn die vandaag niet zal worden verlost. 6Niemand die in angst zal blijven, en niemand die de Vader niet om Zich heen zal scharen, ontwaakt in de Hemel, in het Hart van de Liefde.