Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 344

Vandaag leer ik de wet van de liefde: wat ik mijn broeder geef is mijn gave aan mij.

1. 1Dit is Uw wet, Vader, niet die van mij. 2Ik heb niet begrepen wat geven betekent en dacht te moeten bewaren wat ik voor mijzelf alleen verlangde. 3En toen ik naar de schat keek die ik meende te bezitten, vond ik een lege plek waar nooit iets was, of is, of zijn zal. 4Wie kan een droom delen? 5En wat kan een illusie mij bieden? 6Maar hij die ik vergeef, zal mij geschenken geven die de waarde van alles op aarde te boven gaan. 7Laat mijn vergeven broeders mijn schatkamer vullen met hemelse rijkdommen, de enige die werkelijk zijn. 8Zo wordt de wet van de liefde vervuld. 9En zo staat Uw Zoon op en keert hij naar U terug.

2. 1Hoe nabij zijn wij elkaar, nu we gaan naar God. 2Hoe nabij is Hij ons. 3Hoe dichtbij is het eind van de droom van zonde, en de verlossing van de Zoon van God.