Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 313

Laat een nieuwe waarneming nu tot mij komen.

1. 1Vader, er is een visie die alle dingen als zondeloos beziet, zodat angst verdwenen is en waar die was, liefde wordt binnengenood. 2En liefde zal komen waar ze maar wordt gevraagd. 3Deze visie is Uw gave. 4De ogen van Christus bezien een vergeven wereld. 5In Zijn zicht zijn al haar zonden vergeven, want Hij ziet geen zonde in iets waar Hij naar kijkt. 6Laat nu Zijn ware waarneming tot mij komen, opdat ik uit mijn droom van zonde ontwaken mag en in mij mijn zondeloosheid zien, die U volkomen onbezoedeld bewaard hebt op het altaar voor Uw heilige Zoon, het Zelf waarmee ik me vereenzelvigen wil.

2. 1Laten we elkaar vandaag met de ogen van Christus bezien. 2Hoe prachtig zijn we! 3Hoe heilig en hoe liefdevol! 4Kom, broeder, verbind je vandaag met mij. 5We verlossen de wereld wanneer wij ons hebben verbonden. 6Want in onze visie wordt zij even heilig als het licht in ons.