Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 31

Ik ben niet het slachtoffer van de wereld die ik zie.

1. 1Het idee van vandaag is de aanloop tot je bevrijdingsverklaring. 2Wederom moet dit idee toegepast worden zowel op de wereld die je buiten je, als op de wereld die je binnen je ziet. 3Bij het toepassen van het idee zullen we een oefenvorm hanteren die steeds vaker zal worden gebruikt, met variaties zoals aangegeven. 4Deze vorm heeft in het algemeen twee aspecten, een waarbij je het idee wat langer achtereen beoefent, en een die bestaat uit het frequent toepassen van het idee door de dag heen.

2. 1Er zijn twee langere oefenperioden met het idee voor vandaag nodig, een ‘s morgens en een ‘s avonds. 2Drie tot vijf minuten valt voor elk aan te raden. 3Kijk in die tijd langzaam om je heen terwijl je het idee twee- tot driemaal herhaalt. 4Sluit je ogen en pas hetzelfde idee dan op je innerlijke wereld toe. 5Je zult aan beide tegelijk ontsnappen, want de innerlijke wereld is de oorzaak van de uiterlijke.

3. 1Laat bij het doorzoeken van je innerlijke wereld gewoon alle gedachten die door je denkgeest heengaan, tot je bewustzijn toe, waarbij je ze elk even in ogenschouw neemt en dan tot de volgende overgaat. 2Probeer er geen enkele hiërarchie in aan te brengen. 3Zie ze zo gelijkmoedig mogelijk komen en gaan. 4Blijf bij geen enkele in het bijzonder stilstaan, maar probeer de stroom gelijkmatig en kalm voorbij te laten gaan, zonder enige speciale investering van jouw kant. 5Herhaal het idee van vandaag voor jezelf zo vaak je wilt, terwijl je jouw gedachten zo rustig zit te observeren, maar doe dat zonder een gevoel van haast.

4. 1Herhaal daarnaast in de loop van de dag het idee voor vandaag zo vaak mogelijk. 2Herinner jezelf eraan dat je in naam van je eigen vrijheid een onafhankelijkheidsverklaring aflegt. 3En in jouw vrijheid is de vrijheid van de wereld gelegen.

5. 1Het idee voor vandaag is ook bijzonder goed te benutten als antwoord op iedere optredende vorm van verleiding. 2Het is de verklaring dat je er niet voor zult zwichten, en jezelf tot slaaf maken.