Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 32

Ik heb de wereld die ik zie bedacht.

1. 1Vandaag brengen we het thema van oorzaak en gevolg verder tot ontwikkeling. 2Jij bent niet het slachtoffer van de wereld die je ziet, omdat jij die bedacht hebt. 3Je kunt haar even makkelijk opgeven als je haar gemaakt hebt. 4Je zult haar zien of niet zien, al naar je wenst. 5Zolang je haar wilt, zul je haar zien; wanneer je haar niet meer wilt, zal ze niet langer voor jou te zien zijn.

2. 1Het idee voor vandaag geldt, net als de voorgaande, voor je innerlijke en uiterlijke wereld, die in feite dezelfde zijn. 2Maar omdat jij ze als verschillend ziet, zullen de oefenperioden voor vandaag opnieuw uit twee fasen bestaan, een die betrekking heeft op de wereld die jij buiten je ziet, en een op de wereld die jij in je denkgeest ziet. 3Probeer bij de oefeningen van vandaag de gedachte te introduceren dat beide in je eigen verbeelding bestaan.

3. 1We zullen de oefenperioden voor de ochtend en de avond weer beginnen met het idee voor vandaag twee tot drie keer te herhalen, terwijl je om je heen kijkt naar de wereld die jij ziet als buiten jezelf. 2Sluit dan je ogen en kijk rond in je innerlijke wereld. 3Probeer ze beide zo gelijk mogelijk te behandelen. 4Herhaal zonder haast het idee voor vandaag zo vaak als je wilt, terwijl je de beelden die jouw verbeelding aan je bewustzijn voorlegt gadeslaat.

4. 1Voor de twee langere oefenperioden worden drie tot vijf minuten aangeraden, met drie echt als minimum. 2Je kunt er meer dan vijf minuten voor nemen als je de oefening rustgevend vindt. 3Kies om dit te bevorderen een tijdstip uit waarop je weinig afleiding verwacht en waarop je zelf het gevoel hebt er redelijk klaar voor te zijn.

5. 1Deze oefeningen moeten ook door de dag heen worden voortgezet, en wel zo vaak mogelijk. 2De kortere toepassingen bestaan uit het langzaam herhalen van het idee, terwijl je ofwel je innerlijke, ofwel je uiterlijke wereld onderzoekt. 3Het doet er niet toe welke je kiest.

6. 1Het idee voor vandaag moet ook meteen worden toegepast op elke situatie die jou van je stuk brengt. 2Beoefen het idee door tegen jezelf te zeggen:

3Ik heb deze situatie zoals ik die zie bedacht.