Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 30

God is in alles wat ik zie, want God is in mijn denkgeest.

1. 1Het idee voor vandaag is de springplank naar visie. 2Vanuit dit idee zal de wereld voor jou opengaan, en je zult naar haar kijken en in haar zien wat je nooit eerder hebt gezien. 3En wat jij vroeger zag, zal dan zelfs niet eens vagelijk zichtbaar voor je zijn.

2. 1Vandaag proberen we een nieuw soort ‘projectie’ te hanteren. 2We proberen ons niet te ontdoen van wat we niet prettig vinden door het buiten ons te zien. 3In plaats daarvan proberen we in de wereld te zien wat zich in onze denkgeest bevindt, en wat we willen zien is er ook. 4Zodoende proberen we ons te verbinden met wat we zien, in plaats van het van ons af te houden. 5Dat is het fundamentele verschil tussen visie en de manier waarop jij ziet.

3. 1Het idee van vandaag moet de hele dag zo vaak mogelijk worden toegepast. 2Wanneer je maar even een moment hebt, herhaal het dan langzaam voor jezelf, terwijl je om je heen kijkt en probeert te beseffen dat het idee voor alles geldt wat je nu ziet of nu zou kunnen zien, als het zich in je gezichtsveld bevond.

4. 1Ware visie is niet beperkt tot begrippen als ‘dichtbij’ en ‘veraf’. 2Om je aan dit idee te helpen wennen, moet je bij het toepassen van het idee van vandaag proberen zowel aan dingen te denken die buiten je huidige blikveld liggen als aan dingen die je daadwerkelijk kunt zien.

5. 1Ware visie wordt niet alleen niet door ruimte en afstand beperkt, maar is ook allerminst op de ogen van het lichaam aangewezen. 2Haar enige bron is de denkgeest. 3Om je te helpen ook meer aan dit idee gewend te raken, moet je er verscheidene oefenperioden aan wijden het idee van vandaag met gesloten ogen toe te passen, waarbij je elk onderwerp dat maar in je denkgeest opkomt gebruikt, en in plaats van naar buiten naar binnen kijkt. 4Het idee van vandaag geldt voor beide evenzeer.