Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 306

De gave van Christus is al wat ik zoek vandaag.

1. 1Wat anders dan de visie van Christus zou ik vandaag willen aanwenden, wanneer die mij een dag kan bieden waarop ik een wereld zie die zo op de Hemel lijkt dat een aloude herinnering bij mij terugkeert? 2Vandaag kan ik de wereld die ik heb gemaakt vergeten. 3Vandaag kan ik aan alle angst voorbijgaan en liefde, heiligheid en vrede hervinden. 4Vandaag word ik verlost en opnieuw geboren in een wereld van genade en zorgzaamheid, van liefdevolle goedheid en de vrede van God.

2. 1En zo, onze Vader, keren we terug tot U, terwijl we ons herinneren dat we nooit zijn weggegaan, en ons herinneren welke Uw heilige gaven zijn aan ons. 2Dankbaar en erkentelijk komen we, met lege handen, met open hart en open denkgeest, en vragen slechts om wat U geeft. 3Wij kunnen niets aanbieden wat toereikend is voor Uw Zoon. 4Maar in Uw Liefde is de gave van Christus de zijne.