Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 282

Ik zal vandaag niet bang voor liefde zijn.

1. 1Als ik slechts dit vandaag zou kunnen verwezenlijken, zou verlossing voor heel de wereld zijn bereikt. 2Ziehier de beslissing om niet waanzinnig te zijn, en om mezelf te aanvaarden zoals God Zelf, mijn Vader en mijn Bron, mij geschapen heeft. 3Ziehier het vaste voornemen niet in slaap te zijn in dromen van de dood, terwijl de waarheid voor eeuwig blijft leven in de vreugde van de liefde. 4En ziehier de keuze om het Zelf te herkennen dat God geschapen heeft als de Zoon die Hij liefheeft en die mijn ene Identiteit blijft.

2. 1Vader, Uw Naam is Liefde en de mijne is dat ook. 2Dit is de waarheid. 3En kan de waarheid worden veranderd alleen maar door haar een andere naam te geven? 4De naam angst is gewoonweg een vergissing. 5Laat me vandaag niet bang voor de waarheid zijn.