Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 281

Niets kan mij pijn doen behalve mijn gedachten.

1. 1Vader, Uw Zoon is volmaakt. 2Wanneer ik denk dat ik op enigerlei wijze ben gekwetst, komt dat doordat ik ben vergeten wie ik ben en dat ik ben zoals U mij hebt geschapen. 3Uw Gedachten kunnen mij alleen geluk brengen. 4Als ik ooit bedroefd, gekwetst of ziek ben, ben ik vergeten wat U denkt en heb ik mijn nietige, nietsbeduidende ideeën op de plaats gezet waar Uw Gedachten thuishoren en waar ze zijn. 5Niets kan mij pijn doen behalve mijn gedachten. 6De Gedachten die ik samen met U denk kunnen alleen maar zegenen. 7Alleen de Gedachten die ik samen met U denk zijn waar.

2. 1Ik zal mezelf vandaag geen pijn doen. 2Want ik ben ver voorbij alle pijn. 3Mijn Vader heeft me veilig in de Hemel geplaatst en waakt over mij. 4En ik wil de Zoon die Hij liefheeft niet aanvallen, want wat Hij liefheeft zal ook ik liefhebben.