Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 272

Hoe kunnen illusies Gods Zoon voldoening schenken?

1. 1Vader, de waarheid behoort mij toe. 2Mijn woning is door Uw Wil en de mijne in de Hemel vastgesteld. 3Kunnen dromen mij tevredenstellen? 4Kunnen illusies me geluk brengen? 5Wat anders kan Uw Zoon voldoening schenken dan de herinnering van U? 6Ik wil niets minder aanvaarden dan U mij gegeven hebt. 7Ik ben omringd door Uw Liefde, voor eeuwig stil, eeuwig mild en eeuwig veilig. 8Gods Zoon moet wel zijn zoals U hem hebt geschapen.

2. 1Vandaag gaan we aan illusies voorbij. 2En als we horen hoe de verleiding ons roept om in een droom te blijven rondwaren, wenden we ons af met de vraag of wij, de Zonen van God, tevreden zouden kunnen zijn met dromen, wanneer de Hemel even makkelijk kan worden gekozen als de hel, en liefde met vreugde de plaats inneemt van alle angst.