Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 254

Laat elke stem in mij verstommen, behalve die van God.

1. 1Vader, vandaag wil ik alleen Uw Stem horen. 2In de diepste stilte wil ik tot U komen om Uw Stem te horen en Uw Woord te ontvangen. 3Ik heb geen ander gebed dan dit: ik kom tot U om U om de waarheid te vragen. 4En de waarheid is niets anders dan Uw Wil, die ik vandaag met U wil delen.

2. 1Vandaag laten we geen enkele egogedachte onze woorden of daden richten. 2Wanneer zulke gedachten zich aandienen, doen we rustig een stap terug en kijken ernaar, en laten ze dan los. 3Wat ze met zich mee zouden brengen, willen we niet. 4En dus kiezen we er niet voor ze vast te houden. 5Nu zijn ze stil. 6En in die stilheid, geheiligd door Zijn Liefde, spreekt God tot ons en vertelt ons van onze wil, nu we ervoor kozen ons Hem te herinneren.