Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 253

Mijn Zelf is heer en meester van het universum.

1. 1Het is onmogelijk dat iets, wat ook, tot mij zou kunnen komen waar ik niet zelf om heb gevraagd. 2Zelfs in deze wereld ben ik het die mijn lot beheerst. 3Wat gebeurt, is wat ik verlang. 4Wat niet plaatsvindt, is wat ik niet wil dat gebeurt. 5Dit moet ik aanvaarden. 6Want zo word ik voorbij deze wereld geleid naar mijn scheppingen, kinderen van mijn wil, in de Hemel waar mijn heilige Zelf vertoeft met hen en Hem die mij geschapen heeft.

2. 1U bent het Zelf dat U als Zoon geschapen hebt, die schept zoals U, Eén met U. 2Mijn Zelf, dat het universum regeert, is slechts Uw Wil in volmaakte eenheid met de mijne, die niets dan blije instemming kan bieden aan de Uwe, opdat het tot Zichzelf mag worden uitgebreid.