Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 250

Laat ik mezelf niet zien als beperkt.

1. 1Laat me vandaag de Zoon van God aanschouwen en getuigen van zijn heerlijkheid. 2Laat me niet proberen het heilige licht in hem te verduisteren en zijn kracht zien afnemen en tot broosheid worden teruggebracht, noch de gebreken in hem waarnemen waarmee ik zijn soevereiniteit aanvallen zou.

2. 1Hij is Uw Zoon, Vader. 2En vandaag wil ik zijn goedheid zien in plaats van mijn illusies. 3Hij is wat ik ben, en zoals ik hem zie, zie ik mezelf. 4Vandaag wil ik waarlijk zien, opdat ik me op deze dag eindelijk met hem kan vereenzelvigen.