Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 243

Vandaag zal ik over geen enkel voorval een oordeel vellen.

1. 1Ik zal vandaag eerlijk zijn met mezelf. 2Ik zal niet denken dat ik al weet wat mijn huidige begrip beslist nog steeds te boven gaat. 3Ik zal niet denken dat ik het geheel begrijp op basis van brokstukken van mijn waarneming, wat alles is wat ik kan zien. 4Vandaag erken ik dat dit zo is. 5En zo word ik ontlast van oordelen die ik niet vellen kan. 6Aldus bevrijd ik mezelf en dat waarnaar ik kijk, om in vrede te zijn zoals God ons geschapen heeft.

2. 1Vader, vandaag laat ik de schepping vrij om zichzelf te zijn. 2Ik eer al haar onderdelen, waarin ik inbegrepen ben. 3Wij zijn één omdat elk deel de herinnering van U bevat, en de waarheid wel als één in ieder van ons moet stralen.