Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 233

Vandaag geef ik God mijn leven, opdat Hij het leidt.

1. 1Vader, ik geef U vandaag al mijn gedachten. 2Ik wil er geen enkele hebben van mezelf. 3Geef me in plaats daarvan de Uwe. 4Ik geef U ook al mijn daden, opdat ik Uw Wil mag doen in plaats van doelen na te jagen die niet kunnen worden bereikt en tijd te verspillen met nutteloze fantasieën. 5Vandaag kom ik tot U. 6Ik zal een stap terug doen en U eenvoudig volgen. 7Weest U de Gids, en ik de volgeling die de wijsheid van de Oneindige niet in twijfel trekt, noch de Liefde waarvan ik de tederheid niet bevatten kan, maar die toch Uw volmaakte gave is aan mij.

2. 1Vandaag hebben we één Gids die ons verder leidt. 2En terwijl we samen onze weg gaan, zullen we deze dag zonder enig voorbehoud aan Hem geven. 3Dit is Zijn dag. 4En dus is het een dag van talloze gaven en weldaden voor ons.