Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 23

Ik kan ontsnappen aan de wereld die ik zie door aanvalgedachten op te geven.

1. 1Het idee voor vandaag bevat de enige uitweg uit de angst die ooit zal werken. 2Niets anders zal baten, al het andere is zonder betekenis. 3Maar deze manier kan niet falen. 4Elke gedachte die je hebt, bouwt een gedeelte van de wereld die jij ziet. 5We moeten dus met jouw gedachten aan het werk, wil jouw waarneming van de wereld veranderen.

2. 1Als de oorzaak van de wereld die jij ziet aanvalgedachten zijn, moet je leren dat je juist deze gedachten niet wilt. 2Het heeft geen zin te jammeren over de wereld. 3Het heeft geen zin te proberen de wereld te veranderen. 4Ze is niet te veranderen, omdat ze slechts een gevolg is. 5Maar het heeft zeker zin je gedachten over de wereld te veranderen. 6Hiermee verander jij de oorzaak. 7Het gevolg zal dan vanzelf veranderen.

3. 1De wereld die jij ziet is een wraakzuchtige wereld, en alles daarin is een symbool van wraak. 2Elk van je waarnemingen van de ‘uiterlijke werkelijkheid’ is een weergave in beelden van je eigen aanvalgedachten. 3Men kan zich met recht afvragen of dit wel zien kan worden genoemd. 4Is fantasie niet een beter woord voor een dergelijk proces, en hallucinatie niet een toepasselijker term voor het resultaat?

4. 1Je ziet de wereld die jij gemaakt hebt, maar je ziet jezelf niet als de maker van het beeld. 2Je kunt niet van de wereld worden verlost, maar je kunt wel aan haar oorzaak ontsnappen. 3Dit is de betekenis van verlossing, want waar blijft de wereld die jij ziet als haar oorzaak is verdwenen? 4Visie heeft voor alles wat jij nu meent te zien al een vervanging gereed. 5Lieflijkheid kan jouw beelden verlichten en ze zo transformeren dat je ze zult liefhebben, ook al werden ze gemaakt uit haat. 6Want je zult ze niet alleen maken.

5. 1Het idee voor vandaag introduceert de gedachte dat je niet gevangen zit in de wereld die jij ziet, omdat de oorzaak ervan kan worden veranderd. 2Deze verandering vereist eerst dat de oorzaak herkend en daarna losgelaten wordt, zodat die kan worden vervangen. 3Bij de eerste twee stappen in dit proces is jouw medewerking vereist. 4Bij de laatste niet. 5Jouw beelden zijn al vervangen. 6Door de eerste twee stappen te zetten zul je zien dat dit zo is.

6. 1Naast het gebruik van het idee van deze dag telkens wanneer de behoefte zich voordoet, zijn er vandaag nog vijf oefenperioden voor de toepassing ervan nodig. 2Herhaal het idee, terwijl je om je heen kijkt, eerst langzaam voor jezelf, sluit dan je ogen en besteed er ongeveer een minuut aan om in je denkgeest te zoeken naar zoveel aanvalgedachten als maar in je opkomen. 3Zeg bij elke die zich in je denkgeest aandient:

4Ik kan ontsnappen aan de wereld die ik zie door aanvalgedachten over _____ op te geven.

5Houd, terwijl je dit zegt, elke aanvalgedachte even in je aandacht vast, en zet die gedachte dan van je af en ga verder met de volgende.

7. 1Zorg er bij de oefenperioden voor dat je daarin zowel je gedachten waarin je aanvalt als de gedachten waarin je wordt aangevallen betrekt. 2Hun gevolgen zijn precies hetzelfde, omdat ze zelf precies hetzelfde zijn. 3Dit zie je nu nog niet in en jou wordt op dit moment slechts gevraagd ze in de oefenperioden van vandaag als gelijk te behandelen. 4We verkeren nog pas in het stadium waarin wordt vastgesteld wat de oorzaak is van de wereld die jij ziet. 5Wanneer je uiteindelijk gaat inzien dat gedachten van aanvallen en van aangevallen worden niet van elkaar verschillen, zul je gereed zijn om de oorzaak los te laten.