Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 24

Ik zie niet wat mijn hoogste belang is.

1. 1In geen enkele situatie die zich aandient weet je welke uitkomst jou gelukkig zou maken. 2Daarom heb je geen leidraad voor juist handelen, noch een maatstaf om het resultaat mee te meten. 3Wat je doet, wordt bepaald door jouw waarneming van de situatie, en die waarneming is onjuist. 4Het is dan ook onvermijdelijk dat jij niet je hoogste belang dient. 5Toch vormt dat je enige doel in iedere situatie die juist wordt waargenomen. 6Anders zul je niet inzien wat het inhoudt.

2. 1Als jij inzag dat je niet ziet wat je hoogste belang is, zou jou dat geleerd kunnen worden. 2Maar gezien je overtuiging dat jij wél weet wat dat is, ben je niet tot leren in staat. 3Het idee voor vandaag is een stap op weg naar het openen van je denkgeest zodat je kunt beginnen met leren.

3. 1De oefeningen voor vandaag vragen veel meer eerlijkheid dan je gewoonlijk opbrengt. 2Bij alle vijf oefenperioden die vandaag moeten worden gedaan, is het van meer nut enkele onderwerpen eerlijk en zorgvuldig te onderzoeken dan een groot aantal meer oppervlakkig te verkennen. 3Voor elk van de perioden van gedachtenonderzoek die de oefeningen behelzen, wordt twee minuten aanbevolen.

4. 1Je dient de oefenperioden te beginnen met het herhalen van het idee van vandaag, om vervolgens met gesloten ogen je denkgeest te doorzoeken op onopgeloste situaties waarover je momenteel bezorgd bent. 2De nadruk moet worden gelegd op het blootleggen van de door jou gewenste uitkomst. 3Je zult snel inzien dat jij een aantal doelen in gedachten hebt als onderdeel van de gewenste uitkomst, en ook dat deze doelen op verschillende niveaus liggen en vaak met elkaar in conflict zijn.

5. 1Noem bij het toepassen van het idee voor vandaag iedere situatie die in je opkomt, en som dan nauwkeurig zoveel mogelijk doelen op die jij als oplossing van de situatie verwezenlijkt zou willen zien. 2Elke toepassing dient ruwweg de volgende vorm te hebben:

3In de situatie met betrekking tot ______ zou ik graag willen dat _______ gebeurt en ________ gebeurt,

enzovoort. 4Probeer zoveel verschillende uitkomsten te vermelden als zich in alle eerlijkheid maar aan je voordoen, zelfs al lijken sommige niet direct verband te houden met de situatie of er zelfs helemaal niet bij te horen.

6. 1Als je deze oefeningen correct doet, zul je al snel inzien dat je een groot aantal eisen aan de situatie stelt die er niets mee te maken hebben. 2Je zult ook inzien dat veel van je doelen tegenstrijdig zijn, dat je geen eenduidige uitkomst in gedachten hebt en dat jij je in enkele van je doelen, hoe de situatie ook uitpakt, onvermijdelijk teleurgesteld zult voelen.

7. 1Nadat je de lijst van zoveel mogelijk verhoopte doelen hebt doorlopen, zeg je voor elke onopgeloste situatie die in je denkgeest opkomt, bij jezelf:

2Ik zie niet wat mijn hoogste belang is in deze situatie,

en dan ga je verder met de volgende.