Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 22

Wat ik zie is een vorm van wraak.

1. 1Het idee van vandaag beschrijft nauwkeurig hoe ieder die er in zijn denkgeest aanvalgedachten op nahoudt, de wereld móet zien. 2Aangezien hij zijn kwaadheid op de wereld heeft geprojecteerd, ziet hij wraak op het punt staan hem te overvallen. 3Zijn eigen aanval wordt zo als zelfverdediging gezien. 4Dit wordt steeds meer een vicieuze cirkel, tot hij bereid is zijn manier van zien te veranderen. 5Zo niet, dan zullen gedachten van aanval en tegenaanval hem volledig in beslag nemen en zijn hele wereld vullen. 6Welke innerlijke vrede is er dan nog voor hem mogelijk?

2. 1Aan deze barbaarse fantasie wil je nu juist ontsnappen. 2Is het geen verheugend nieuws te horen dat het geen werkelijkheid is? 3Is het geen blije ontdekking te bemerken dat je ontsnappen kunt? 4Jij hebt zelf gemaakt wat je wilt vernietigen: alles wat je haat en wilt aanvallen en doden. 5Al wat jou angst inboezemt, bestaat niet.

3. 1Kijk tenminste vijf keer vandaag, telkens zeker een minuut, naar de wereld om je heen. 2Zeg bij jezelf, terwijl je ogen langzaam van het ene naar het andere voorwerp, van het ene naar het andere lichaam gaan:

3Ik zie alleen het vergankelijke.
4Ik zie niets wat duurzaam is.
5Wat ik zie is niet werkelijk.
6Wat ik zie is een vorm van wraak.

7Vraag jezelf aan het einde van elke oefenperiode af:

8Is dit de wereld die ik werkelijk wil zien?

9Het antwoord is overduidelijk.