Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 191

Ik ben de heilige Zoon van God Zelf.

1. 1Dit is jouw bevrijdingsverklaring van onderworpenheid aan de wereld. 2En hiermee wordt ook heel de wereld bevrijd. 3Je ziet niet wat je gedaan hebt door de wereld de rol te geven van cipier van de Zoon van God. 4Wat zou ze anders kunnen zijn dan kwaadaardig en bang, voor schaduwen bevreesd, bestraffend en barbaars, alle redelijkheid ontberend, blind, en waanzinnig van haat?

2. 1Wat deed je dat dit jouw wereld zou moeten zijn? 2Wat deed je dat dit is wat jij ziet? 3Ontken je eigen Identiteit en dit is wat overblijft. 4Je ziet chaos en verkondigt dat jij dat zelf bent. 5Er is geen tafereel dat verzuimt hier voor jou van te getuigen. 6Er is geen klank die niet spreekt van broosheid in en buiten jou, geen ademhaling die je niet dichter bij de dood lijkt te brengen, geen hoop die je koestert die niet in tranen zal vergaan.

3. 1Ontken je eigen Identiteit, en je zult niet ontsnappen aan de waanzin die geleid heeft tot deze vreemde, onnatuurlijke en spookachtige gedachte die de schepping bespot en God uitlacht. 2Ontken je eigen Identiteit, en je valt in je eentje het universum aan, zonder vriend, een nietig stofdeeltje tegenover de legioenen van je vijanden. 3Ontken je eigen Identiteit, en kijk naar het kwaad, de zonde en de dood, en zie hoe de wanhoop elk greintje hoop uit je vingers graait, en jou met niets achterlaat dan de wens te sterven.

4. 1Maar wat is het anders dan een spel dat je speelt, waarin Identiteit kan worden ontkend? 2Jij bent zoals God jou geschapen heeft. 3Al het andere behalve dit ene geloven is je reinste dwaasheid. 4In deze ene gedachte wordt iedereen bevrijd. 5In deze ene waarheid zijn alle illusies verdwenen. 6In dit ene feit wordt verkondigd dat zondeloosheid voor eeuwig deel uitmaakt van alles, de binnenste kern is van het bestaan ervan en zijn waarborg voor onsterfelijkheid.

5. 1Laat slechts het idee van vandaag een plaats vinden te midden van jouw gedachten en je bent ver uitgestegen boven de wereld en boven alle wereldse gedachten die haar gevangen houden. 2En vanuit dit veilige ontsnappingsoord zul je terugkeren en haar bevrijden. 3Want hij die zijn ware Identiteit aanvaarden kan is waarlijk verlost. 4En zijn verlossing is het geschenk dat hij iedereen geeft, uit dankbaarheid jegens Hem die de weg wees naar het geluk dat zijn hele perspectief op de wereld heeft veranderd.

6. 1Eén heilige gedachte zoals deze en je bent vrij: jij bent de heilige Zoon van God Zelf. 2En met deze heilige gedachte leer je tevens dat jij de wereld hebt bevrijd. 3Je hoeft de wereld niet op een wrede manier te gebruiken en dan deze barbaarse behoefte erin te zien. 4Je bevrijdt haar van jouw gevangenschap. 5Je zult geen vernietigend beeld zien van jezelf terwijl je met angst en beven door de wereld gaat, en de wereld zich in doodsstrijd kronkelt omdat jouw angsten het doodsstempel op haar hart hebben gedrukt.

7. 1Wees vandaag blij hoe uiterst makkelijk de hel ongedaan wordt gemaakt. 2Je hoeft jezelf alleen te zeggen:

3Ik ben de heilige Zoon van God Zelf. 4Ik kan niet lijden, ik kan geen pijn hebben, ik kan geen verlies lijden, noch nalaten alles te doen wat verlossing me vraagt.

5En met die gedachte is alles waar je naar kijkt totaal veranderd.

8. 1Een wonder heeft alle oeroude, donkere spelonken verlicht waar doods rituelen weerklonken sinds het begin van de tijd. 2Want de tijd heeft zijn greep op de wereld verloren. 3De Zoon van God is gekomen in heerlijkheid, om de verlorenen te redden, de hulpelozen te verlossen, en de wereld de gave van zijn vergeving te schenken. 4Wie zou de wereld als donker en zondig kunnen zien, wanneer Gods Zoon eindelijk opnieuw gekomen is om haar te bevrijden?

9. 1Jij die jezelf als zwak en broos ziet, met vergeefse verwachtingen en verwoeste dromen, slechts geboren om te sterven, te huilen en pijn te lijden, luister hiernaar: alle macht op aarde en in de Hemel is jou gegeven. 2Er is niets wat jij niet kunt doen. 3Je speelt het spel van de dood, speelt dat je hulpeloos bent, jammerlijk verklonken aan ontbinding en verval in een wereld die jou geen genade betoont. 4Maar als jij haar genade verleent, zal haar genade op jou stralen.

10. 1Laat dan de Zoon van God uit zijn slaap ontwaken en, terwijl hij zijn heilige ogen opent, opnieuw terugkeren om de wereld te zegenen die hij heeft gemaakt. 2Ze begon in dwaling, maar ze zal eindigen als de weerspiegeling van zijn heiligheid. 3En hij zal niet meer slapen en dromen van de dood. 4Sluit je dus vandaag bij mij aan. 5Jouw glorie is het licht dat de wereld verlost. 6Houd verlossing niet langer tegen. 7Kijk naar de wereld om je heen en zie het lijden daar. 8Is jouw hart niet bereid je vermoeide broeders rust te brengen?

11. 1Ze moeten op jouw eigen bevrijding wachten. 2Ze blijven geketend, tot jij vrij bent. 3Ze kunnen de genade van de wereld niet zien, tot jij die in jezelf vindt. 4Ze lijden pijn, tot jij de greep die pijn op jou heeft, verworpen hebt. 5Ze sterven, tot jij je eigen eeuwige leven aanvaardt. 6Jij bent de heilige Zoon van God Zelf. 7Herinner je dit, en heel de wereld is vrij. 8Herinner je dit, en Hemel en aarde zijn één.