Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 164

Nu zijn we één met Hem die onze Oorsprong is.

1. 1Op welk ander tijdstip dan nú kan de waarheid worden herkend? 2Het heden is de enige tijd die er is. 3En dus gaan we vandaag, op dit ogenblik, nu, kijken naar wat er altijd is, niet in onze ogen, maar in de ogen van Christus. 4Hij kijkt voorbij de tijd en ziet de eeuwigheid daar weergegeven. 5Hij hoort de geluiden die de zinloze, drukke wereld produceert, maar Hij hoort ze vaag. 6Want voorbij dit alles hoort Hij het gezang van de Hemel en de Stem namens God helderder, betekenisvoller, dichterbij.

2. 1De wereld vervaagt moeiteloos voor Zijn blik. 2Haar geluiden worden zwak. 3Een melodie van ver voorbij de wereld wordt almaar en almaar duidelijker: een aloude roep waarop Hij een aloud antwoord geeft. 4Je zult ze allebei herkennen, want het is slechts jouw antwoord op je Vaders Roep tot jou. 5Christus antwoordt voor je, als echo van jouw Zelf, waarbij Hij jouw stem gebruikt om Zijn vreugdevolle instemming te bieden en jouw bevrijding voor jou aanvaardt.

3. 1Hoe heilig is je oefenen vandaag wanneer Christus jou Zijn blik schenkt en voor jou luistert, en in jouw naam de Roep beantwoordt die Hij hoort! 2Hoe rustig is de tijd die jij eraan geeft om met Hem door te brengen, voorbij de wereld. 3Hoe makkelijk zijn al je schijnbare zonden vergeten en wordt al je ellende niet meer herinnerd. 4Op deze dag wordt verdriet terzijde gelegd, want beelden en geluiden die van dichterbij dan de wereld komen, zijn helder voor jou die vandaag de gaven die Hij geeft, aanvaarden wil.

4. 1Er is een stilte waarin de wereld niet kan binnendringen. 2Er is een aloude vrede die jij in je hart draagt en niet verloren hebt. 3Er is een gevoel van heiligheid in jou dat nooit door de gedachte aan zonde is beroerd. 4Dit alles zul jij je vandaag herinneren. 5Je trouwe oefenen vandaag zal zulke grote beloningen brengen, zo volkomen verschillend van alles wat jij vroeger hebt gezocht, dat je zult weten dat hier jouw schat is en hier jouw rust.

5. 1Dit is de dag waarop vruchteloze inbeeldingen als een gordijn uiteengaan om te openbaren wat erachter ligt. 2Nu wordt wat daar werkelijk is, zichtbaar gemaakt, terwijl alle schaduwen die dit schenen te verbergen eenvoudigweg verzinken. 3Nu is het evenwicht hersteld en de weegschaal van het oordeel overgelaten aan Hem die naar waarheid oordeelt. 4En in Zijn oordeel zal een wereld zich in volmaakte onschuld voor jouw ogen ontvouwen. 5Nu zul jij die met de ogen van Christus zien. 6Nu is haar transformatie jou duidelijk.

6. 1Broeder, deze dag is heilig voor de wereld. 2Jouw visie, die jou van ver voorbij alle dingen in de wereld werd gegeven, kijkt er in een nieuw licht op terug. 3En wat jij ziet, wordt de genezing en verlossing van de wereld. 4Wat waarde en wat geen waarde heeft wordt beide gezien en herkend als wat ze zijn. 5En wat jouw liefde waard is, ontvangt jouw liefde, terwijl er niets overblijft wat kan worden gevreesd.

7. 1We zullen vandaag niet oordelen. 2We zullen slechts ontvangen wat ons gegeven wordt vanuit een oordeel dat voorbij de wereld is gevormd. 3Ons oefenen vandaag wordt ons dankgeschenk voor onze bevrijding van blindheid en ellende. 4Al wat we zien zal onze vreugde slechts vergroten, omdat de heiligheid ervan een weerspiegeling van de onze is. 5Wij zijn vergeven in de ogen van Christus, en heel de wereld is vergeven in die van ons. 6Wij zegenen de wereld wanneer we haar aanschouwen in het licht waarin onze Verlosser naar ons kijkt, en schenken haar de vrijheid die ons gegeven wordt door Zijn vergevende visie, niet de onze.

8. 1Open het gordijn tijdens je oefening door eenvoudig alles los te laten wat je meent te wensen. 2Leg je futiele schatten weg, en laat een schone en open ruimte achter in jouw denkgeest waar Christus komen kan om jou de schat van verlossing te schenken. 3Hij heeft jouw hoogst heilige denkgeest nodig om de wereld te verlossen. 4Is dit doel niet waard het jouwe te zijn? 5Is de visie van Christus niet waard vóór alle onbevredigende doelen van de wereld te worden gezocht?

9. 1Laat deze dag niet ongemerkt voorbijgaan zonder dat de gaven die hij voor je bevat jouw instemming en aanvaarding ontvangen. 2We kunnen de wereld veranderen als jij ze erkent. 3Misschien zie je de waarde niet die jouw acceptatie aan de wereld geeft. 4Maar dit wens je zeker: jij kunt nog vandaag alle lijden voor vreugde ruilen. 5Oefen serieus en het geschenk is het jouwe. 6Zou God je misleiden? 7Kan Zijn belofte falen? 8Kun jij zo weinig weigeren te geven, wanneer Zijn Hand volledige verlossing aanreikt aan Zijn Zoon?