Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 165

Laat mijn denkgeest de Gedachte van God niet afwijzen.

1. 1Wat anders doet deze wereld werkelijk lijken dan jouw eigen ontkenning van de waarheid die erachter ligt? 2Wat anders dan jouw denken over ellende en dood verduistert het volmaakte geluk en het eeuwige leven dat jouw Vader voor jou wil? 3En wat behalve illusie kan verbergen wat niet kan worden verhuld? 4Wat kan van jou weghouden wat jij al hebt behalve jouw eigen keuze om het niet te zien en te ontkennen dat het er is?

2. 1De Gedachte van God heeft jou geschapen. 2Ze heeft jou niet verlaten en evenmin ben jij ooit maar een moment van haar gescheiden geweest. 3Ze behoort jou toe. 4Door haar leef je. 5Ze is jouw Bron van leven en houdt jou in eenheid met zich verenigd, en alles is één met jou omdat zij jou niet verlaten heeft. 6De Gedachte van God beschermt je, zorgt voor je, maakt je rustplaats zacht en effent je weg, en verlicht jouw denkgeest met liefde en geluk. 7Eeuwigheid en oneindig leven stralen in je denkgeest, omdat de Gedachte van God jou niet verlaten heeft en nog steeds bij jou vertoeft.

3. 1Wie zou zijn veiligheid en vrede, zijn vreugde, zijn genezing en zijn innerlijke rust, zijn stille vredigheid en zijn kalm ontwaken afwijzen, als hij slechts inzag waar die verbleven? 2Zou hij zich niet onmiddellijk klaarmaken om daarheen te gaan waar ze te vinden zijn, en al het andere in vergelijking hiermee als waardeloos van de hand wijzen? 3En als hij ze gevonden heeft, zou hij er dan niet voor zorgen dat zij bij hem blijven en hij bij hen blijft?

4. 1Wijs de Hemel niet af. 2Hij is van jou vandaag, mits je erom vraagt. 3Je hoeft niet te zien hoe groot de gave is of hoezeer je denken veranderd zal zijn, voor hij tot jou komt. 4Vraag om te ontvangen en hij wordt je gegeven. 5Hierin ligt overtuiging. 6Tot jij hem als het jouwe verwelkomt, blijft de onzekerheid. 7Maar God is rechtvaardig. 8Zekerheid is niet vereist om te ontvangen wat alleen jouw aanvaarding schenken kan.

5. 1Vraag vol verlangen. 2Je hoeft niet zeker te zijn dat jij om het enige vraagt wat jij wilt. 3Maar wanneer je ontvangen hebt, zul jij zeker zijn dat je de schat hebt die jij altijd hebt gezocht. 4Waartegen zou je die dan willen ruilen? 5Wat zou jou er nu toe kunnen bewegen die uit jouw verrukte ogen te laten verdwijnen? 6Want wat jij dan ziet bewijst dat jij jouw blindheid voor de ziende ogen van Christus hebt verruild, dat jouw denkgeest afwijzing nu terzijde heeft gelegd, en hij de Gedachte van God als jouw erfgoed aanvaardt.

6. 1Nu ligt alle twijfel achter je, is het eind van de reis verzekerd en verlossing jou gegeven. 2Nu ligt de macht van Christus in jouw denkgeest, om te genezen zoals jij genezen werd. 3Want nu ben je één van de verlossers van de wereld. 4Jouw bestemming ligt daar en nergens anders. 5Zou God toestaan dat Zijn Zoon eeuwig hongert door zijn afwijzing van het voedsel dat levensnoodzaak voor hem is? 6Overvloed huist in hem en ontbering kan hem niet afsnijden van Gods voedende Liefde, noch van zijn thuis.

7. 1Oefen vandaag vol hoop. 2Want hoop is voorwaar gerechtvaardigd. 3Jouw twijfels zijn zonder betekenis, want God is zeker. 4En de Gedachte van Hem is nooit afwezig. 5Zekerheid moet ongetwijfeld in jou huizen, jij die Zijn gastheer bent. 6Deze cursus neemt alle twijfels weg die jij gesteld hebt tussen Hem en jouw zekerheid over Hem.

8. 1We rekenen op God en niet op onszelf, om ons zekerheid te geven. 2En in Zijn Naam oefenen we, zoals Zijn Woord ons dat aangeeft. 3Zijn zekerheid ligt achter al onze twijfel. 4Zijn Liefde blijft aanwezig achter al onze angst. 5De Gedachte van Hem verblijft nog altijd achter alle dromen en in onze denkgeest, overeenkomstig Zijn Wil.