Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 130

Het is onmogelijk twee werelden te zien.

1. 1Waarneming is consistent. 2Wat je ziet, weerspiegelt je denken. 3En je denken weerspiegelt alleen jouw keuze van wat jij verlangt te zien. 4Jouw waarden zijn hierin bepalend, want waaraan jij waarde hecht moet je wel willen zien, omdat je gelooft dat wat jij ziet er werkelijk is. 5Niemand kan een wereld zien waaraan zijn denkgeest geen waarde heeft toegekend. 6En niemand kan nalaten te kijken naar wat hij gelooft dat hij verlangt.

2. 1Maar wie kan werkelijk tegelijkertijd haten en liefhebben? 2Wie kan datgene verlangen waarvan hij wil dat het geen werkelijkheid heeft? 3En wie kan verkiezen een wereld te zien waar hij bang voor is? 4Angst moet wel blind maken, want dit is zijn wapen: wat je vreest te zien, kun je niet zien. 5Liefde en waarneming gaan aldus hand in hand, maar angst verbergt wat daar is in duisternis.

3. 1Wat kan angst dan op de wereld projecteren? 2Wat kan in duisternis gezien worden dat werkelijk is? 3De waarheid wordt door angst overschaduwd en wat overblijft is slechts ingebeeld. 4Maar wat kan werkelijk zijn in blinde fantasieën die voortkomen uit paniek? 5Wat is het dat je verlangt, dat dit jou wordt getoond? 6Wat is het dat je wenst in zo’n droom te behouden?

4. 1Angst heeft alles gemaakt wat jij denkt te zien. 2Alle afscheiding, alle onderscheid en de veelheid aan verschillen die naar jij gelooft de wereld uitmaken. 3Ze zijn er niet. 4De vijand van de liefde heeft ze bedacht. 5Maar liefde kan geen vijand hebben en dus hebben ze geen oorzaak, geen bestaansgrond en geen gevolg. 6Er kan waarde aan worden toegekend, maar ze blijven onwerkelijk. 7Ze kunnen worden gezocht, maar niet gevonden. 8Vandaag zullen we er niet naar zoeken, en deze dag niet verspillen met zoeken wat niet kan worden gevonden.

5. 1Het is onmogelijk twee werelden te zien die elkaar op geen enkele manier overlappen. 2Zoek de ene; de andere verdwijnt. 3Eén blijft slechts over. 4Zij vormen de keuzeruimte waarbuiten jouw beslissing niet kan gaan. 5Het werkelijke en het onwerkelijke is alles waaruit gekozen kan worden, en niets meer dan dat.

6. 1Vandaag zullen we geen poging tot compromis doen waar geen compromis mogelijk is. 2De wereld die je ziet is het bewijs dat jij al een keuze hebt gemaakt even alomvattend als haar tegendeel. 3Wat we vandaag willen leren is meer dan alleen de les dat je geen twee werelden kunt zien. 4Ze leert ook dat de wereld die je ziet volkomen consistent is vanuit het gezichtspunt van waaruit je haar ziet. 5Ze is uit één stuk, omdat ze uit één emotie voortkomt en haar bron weerspiegelt in alles wat je ziet.

7. 1Met vreugde geven we vandaag, in dankbaarheid en als dankbetuiging, zes keer vijf minuten aan de gedachte die een einde maakt aan alle compromis en twijfel, en gaan aan dit alles als één geheel voorbij. 2We zullen geen duizend zinloze onderscheidingen maken, noch proberen een klein stukje onwerkelijkheid met ons mee te brengen, terwijl we onze denkgeest eraan wijden alleen te vinden wat werkelijk is.

8. 1Begin je zoektocht naar de andere wereld met te vragen om een kracht die de jouwe overstijgt en in te zien wat het is waarnaar je zoekt. 2Jij verlangt geen illusies. 3En je begint aan deze vijf minuten door alle armzalige schatten van deze wereld uit je handen te leggen en die leeg te maken. 4Je wacht op God om jou te helpen, terwijl je zegt:

5Het is onmogelijk twee werelden te zien. 6Laat me de kracht die God mij biedt aanvaarden en geen waarde in deze wereld zien, opdat ik mijn vrijheid en verlossing vinden kan.

9. 1God zal er zijn. 2Want je hebt een beroep gedaan op de grote onfeilbare macht die in dankbaarheid deze reuzenstap mét jou zal zetten. 3Ook zul je zeker Zijn dank in tastbare waarneming en in waarheid uitgedrukt zien. 4Je zult wat je aanschouwt niet betwijfelen, want hoewel het waarneming is, is het niet het soort zien dat jouw ogen op eigen kracht ooit eerder hebben aanschouwd. 5En je zult weten dat Gods kracht jou steunde toen jij deze keuze maakte.

10. 1Schuif vandaag met gemak alle verleiding opzij, wanneer die maar de kop opsteekt, enkel door je de grenzen van je keuze te herinneren. 2Het onwerkelijke of het werkelijke, het onware of het ware is wat je ziet en het enige wat jij ziet. 3Waarneming is in overeenstemming met jouw keuze, en hel dan wel Hemel komt als één ding op je toe.

11. 1Accepteer een klein stukje hel als werkelijk en je hebt je ogen verdoemd en je zicht vervloekt, en wat je zult aanschouwen is inderdaad de hel. 2Toch blijft de bevrijding van de Hemel nog altijd binnen het bereik van je keuze, om de plaats in te nemen van alles wat de hel jou tonen zou. 3Het enige wat je hoeft te zeggen tegen enig stukje hel, welke vorm dat ook aanneemt, is eenvoudig het volgende:

4Het is onmogelijk twee werelden te zien. 5Ik zoek mijn vrijheid en verlossing, en dit maakt geen deel uit van wat ik verlang.