Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 129

Voorbij deze wereld is een wereld die ik verlang.

1. 1Dit is de gedachte die volgt uit degene waarmee we gisteren oefenden. 2Je kunt niet stoppen bij het idee dat de wereld waardeloos is, want als je niet ziet dat er iets anders is waarop je hopen kunt, zul je alleen depressief worden. 3Onze nadruk ligt niet op het opgeven van de wereld, maar op het inruilen ervan voor iets wat veel bevredigender is, vervuld van vreugde, en in staat jou vrede te schenken. 4Denk je dat deze wereld jou dat bieden kan?

2. 1Het kan lonend zijn er wat tijd aan te geven nogmaals na te denken over de waarde van deze wereld. 2Misschien zul jij toegeven dat er niets te verliezen valt in het loslaten van elke gedachte aan waarde hier. 3De wereld die jij ziet is inderdaad genadeloos, instabiel, wreed, onverschillig tegenover jou, snel met wraak en meedogenloos in haat. 4Ze geeft alleen om terug te nemen, en neemt alle dingen weg die jij een tijd gekoesterd hebt. 5Geen blijvende liefde laat zich hier vinden, want die is hier niet. 6Dit is de wereld van de tijd, waar alle dingen eindigen.

3. 1Is het dan een verlies om in plaats hiervan een wereld te vinden waar verliezen onmogelijk is, waar liefde eeuwig duurt, haat niet kan bestaan en wraak geen betekenis heeft? 2Is het een verlies om alle dingen te vinden die jij werkelijk verlangt en te weten dat die geen einde kennen en door de tijd heen precies zo zullen blijven als jij ze wilt? 3Maar zelfs zij zullen tenslotte worden verwisseld voor datgene waarvan we niet kunnen spreken, want vandaar ga je naar waar woorden totaal ontoereikend zijn, naar een stilte waar de taal ongesproken blijft en toch stellig wordt verstaan.

4. 1Communicatie, ondubbelzinnig en kristalhelder, blijft voor alle eeuwigheid onbegrensd. 2En God Zelf spreekt tot Zijn Zoon, zoals Zijn Zoon tot Hem spreekt. 3Hun taal heeft geen woorden, want wat Zij zeggen kan niet in symbolen worden uitgedrukt. 4Hun kennis is direct en volledig gedeeld en volledig één. 5Hoe ver ben jij, die aan deze wereld gebonden blijft, hiervan verwijderd. 6En toch, hoe dicht ben jij erbij, wanneer je die ruilt voor de wereld die je verlangt.

5. 1Nu is de laatste stap zeker, nu ben je nog maar een ogenblik verwijderd van tijdloosheid. 2Hier kun je alleen maar vooruit kijken, nooit achterom om weer de wereld te zien die je niet verlangt. 3Hier is de wereld die de plaats daarvan komt innemen, wanneer jij je denkgeest losmaakt van de kleinigheden die de wereld naar voren brengt om jou gevangen te houden. 4Hecht er geen waarde aan en ze zullen verdwijnen. 5Stel ze op prijs en ze zullen jou werkelijk toeschijnen.

6. 1Dat is de keuze. 2Welk verlies kan er voor jou liggen in de keuze geen waarde te hechten aan niets? 3Deze wereld bevat niets dat je werkelijk verlangt, maar wat je ervoor in de plaats kiest, is waarlijk wat jij verlangt! 4Laat het je gegeven worden vandaag. 5Het wacht er slechts op dat jij het kiest, om de plaats in te nemen van alles wat je zoekt, maar niet verlangt.

7. 1Oefen je bereidwilligheid om deze verandering te bewerkstelligen tien minuten ‘s morgens en ‘s avonds en nog eens daartussenin. 2Begin hiermee:

3Voorbij deze wereld is een wereld die ik verlang. 4Ik kies ervoor die wereld te zien in plaats van deze, want hier is niets wat ik werkelijk verlang.

5Sluit dan je ogen voor de wereld die jij ziet, en sla in de stille duisternis gade hoe de lichten die niet van deze wereld zijn een voor een oplichten, totdat waar het een begint en het ander eindigt alle betekenis verliest, wanneer ze zich tot één geheel versmelten.

8. 1Vandaag buigen de lichten van de Hemel zich naar jou en schijnen op je oogleden terwijl jij voorbij de wereld van duisternis rust. 2Hier is licht dat jouw ogen niet kunnen aanschouwen. 3En toch kan je denkgeest het duidelijk zien en ook begrijpen. 4Een dag vol zegen wordt jou vandaag geschonken, en wij zeggen dank. 5Deze dag beseffen we dat het alleen verlies was wat je vreesde te verliezen.

9. 1Nu begrijpen we dat er geen verlies is. 2Want we hebben eindelijk het tegendeel daarvan gezien en we zijn dankbaar dat de keuze is gemaakt. 3Breng jezelf elk uur je beslissing in herinnering en neem er een ogenblik voor om je keuze te bevestigen door alle gedachten die jij maar hebt opzij te zetten en kort alleen hierbij stil te staan:

4De wereld die ik zie bevat niets wat ik verlang.
5Voorbij deze wereld is een wereld die ik verlang.