Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 101

Gods Wil voor mij is volmaakt geluk.

1. 1Vandaag zullen we doorgaan met het thema geluk. 2Dit is een sleutelbegrip om te begrijpen wat verlossing betekent. 3Jij gelooft nog steeds dat hiervoor lijden wordt verlangd als boete voor jouw ‘zonden’. 4Dat is niet zo. 5En toch moet je dit wel denken zolang jij gelooft dat zonde werkelijk is en dat Gods Zoon zondigen kan.

2. 1Als zonde werkelijk is, dan is straf gerechtvaardigd en onontkoombaar. 2Verlossing kan zodoende niet anders dan door lijden worden verworven. 3Als zonde werkelijk is, dan moet geluk wel illusie zijn, want ze kunnen niet beide waar zijn. 4Zij die zondig zijn staan alleen borg voor dood en pijn, en dat is waarom ze vragen. 5Want ze weten dat dit op hen wacht en hen opsporen en vinden zal, ergens, ooit, in enige vorm die de rekening vereffent die ze God schuldig zijn. 6In hun angst willen ze aan Hem ontsnappen. 7En toch achtervolgt Hij hen en ontsnappen kunnen ze niet.

3. 1Als zonde werkelijk is, moet verlossing pijn betekenen. 2Pijn is de prijs voor zonde, en als zonde werkelijk is valt er nooit aan lijden te ontkomen. 3Verlossing moet gevreesd worden, want ze zal doden, maar langzaam, en alles wegnemen voordat ze de weldaad van een welkome dood vergunt aan slachtoffers van wie niet veel meer dan beenderen rest voordat de verlossing is bevredigd. 4Haar toorn is grenzeloos, genadeloos, maar volkomen rechtvaardig.

4. 1Wie zou zo’n barbaarse straf opzoeken? 2Wie zou verlossing niet willen ontvluchten en de Stem die hem dit aanbiedt proberen te smoren op iedere mogelijke manier? 3Waarom zou hij proberen te luisteren en Haar aanbod aanvaarden? 4Als zonde werkelijk is, is haar aanbod de dood, toegediend in een wrede vorm die moet passen bij de verdorven wensen waaruit zonde is ontstaan. 5Als zonde werkelijk is, is verlossing je bittere vijand geworden, de vloek van God over jou die Zijn Zoon gekruisigd heeft.

5. 1Jij hebt vandaag de oefenperioden nodig. 2De oefeningen leren dat zonde niet werkelijk is en dat alles waarvan jij gelooft dat het wel uit zonde moet voortvloeien, nooit zal gebeuren, omdat het geen oorzaak heeft. 3Aanvaard de Verzoening met een open denkgeest, die nergens de sluimerende overtuiging koestert dat jij van Gods Zoon een duivel hebt gemaakt. 4Er is geen zonde. 5We oefenen vandaag zo vaak we kunnen met deze gedachte, omdat die de basis vormt voor het idee van vandaag.

6. 1Gods Wil voor jou is volmaakt geluk omdat er geen zonde is en lijden geen oorzaak heeft. 2Vreugde is gerechtvaardigd, en pijn is alleen het teken dat jij jezelf verkeerd begrepen hebt. 3Vrees niet de Wil van God. 4Maar wend je ernaartoe in het vertrouwen dat die jou van alle gevolgen bevrijden zal die de zonde in haar koortsachtige verbeelding heeft gewrocht. 5Zeg:

6Gods Wil voor mij is volmaakt geluk.
7Er is geen zonde; ze heeft geen gevolg.

8Zo moet je je oefenperioden beginnen, en dan opnieuw proberen de vreugde te vinden die deze gedachten in je denkgeest zullen opwekken.

7. 1Geef deze vijf minuten van harte, om de zware last weg te nemen die jij jezelf oplegt door de waanzinnige overtuiging dat zonde werkelijk is. 2Ontsnap vandaag aan de waanzin. 3Je bent de weg naar de vrijheid ingeslagen, en nu geeft het idee van vandaag jou vleugels, en hoop om je almaar sneller naar het wachtend einddoel te spoeden: vrede. 4Er is geen zonde. 5Onthoud dit vandaag en zeg tegen jezelf zo vaak je kunt:

6Gods Wil voor mij is volmaakt geluk.
7Dit is de waarheid, want er is geen zonde.