Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 102

Ik deel Gods Wil dat ik gelukkig ben.

1. 1Jij wilt niet lijden. 2Je denkt misschien dat het jou iets oplevert en gelooft misschien nog steeds een beetje dat het je oplevert wat jij wenst. 3Toch is dit geloof nu zeker aan het wankelen gebracht, genoeg tenminste om het in twijfel te trekken en te vermoeden dat het werkelijk geen hout snijdt. 4Het is vooralsnog niet verdwenen, maar mist de wortels die het ooit stevig verankerden in de donkere en geheime spelonken van jouw denkgeest.

2. 1Vandaag proberen we zijn verzwakte greep nog verder los te maken en te beseffen dat pijn geen doel dient, geen oorzaak heeft en het vermogen mist ook maar iets tot stand te brengen. 2Je kunt er helemaal niets voor kopen. 3Ze biedt niets en bestaat niet. 4En alles wat jij denkt dat ze jou biedt, mist bestaansgrond net als zij. 5Je bent van niets een slaaf geweest. 6Wees vrij vandaag je te verenigen met de geluk schenkende Wil van God.

3. 1Enkele dagen lang zullen we onze oefenperioden blijven wijden aan oefeningen die bedoeld zijn jou te helpen het geluk te bereiken dat Gods Wil in jou heeft gelegd. 2Hier is je thuis en hier is je veiligheid. 3Hier ligt je vrede en hier is geen angst. 4Hier ligt verlossing. 5Hier is eindelijk rust.

4. 1Begin vandaag je oefenperioden met deze aanvaarding van Gods Wil voor jou:

2Ik deel Gods Wil dat ik gelukkig ben, en aanvaard dit als mijn functie nu.

3Zoek deze functie dan diep in je denkgeest, want daar ligt ze, slechts wachtend op jouw keus. 4Je zult haar zeker vinden wanneer je leert dat het jouw keuze is en dat jij Gods Wil deelt.

5. 1Wees gelukkig, want geluk is je enige functie hier. 2Jij hoeft jegens Gods Zoon niet minder liefdevol te zijn dan Hij Wiens Liefde hem even liefdevol geschapen heeft als Hijzelf. 3Pauzeer, naast deze rustperioden van vijf minuten per uur, vandaag regelmatig om jezelf te vertellen dat jij geluk nu als je enige functie hebt aanvaard. 4En wees er zeker van dat jij je aldoende verenigt met Gods Wil.