Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 100

Mijn rol is essentieel voor Gods verlossingsplan.

1. 1Net zoals Gods Zoon zijn Vader completeert, zo maakt jouw rol daarin je Vaders plan compleet. 2Verlossing moet het dwaze geloof in gescheiden gedachten en gescheiden lichamen, die een gescheiden leven leiden en gescheiden wegen gaan, herzien. 3Eén functie die afgescheiden denkgeesten met elkaar delen, verenigt hen in één doel, want ieder van hen is even essentieel voor hen allen.

2. 1Gods Wil voor jou is volmaakt geluk. 2Waarom zou je verkiezen tegen Zijn Wil in te gaan? 3De rol die Hij voor jou bewaard heeft om bij de uitvoering van Zijn plan op je te nemen, wordt jou gegeven opdat je wordt teruggevoerd tot wat Hij wil. 4Deze rol is even essentieel voor Zijn plan als voor jouw geluk. 5Jouw vreugde moet compleet zijn, wil Zijn plan worden begrepen door degenen naar wie Hij je stuurt. 6Zij zullen hun functie zien in jouw stralend gezicht en in jouw gelukkige lach horen hoe God hen roept.

3. 1Jij bent inderdaad essentieel voor Gods plan. 2Zonder jouw vreugde is Zijn vreugde incompleet. 3Zonder jouw glimlach kan de wereld niet worden verlost. 4Wanneer jij droevig bent, is het licht dat God Zelf als middel ter verlossing van de wereld heeft bestemd zwak en glansloos, en niemand lacht, want alle lachen kan niet anders dan de echo van het jouwe zijn.

4. 1Jij bent inderdaad essentieel voor Gods plan. 2Evenals jouw licht elk licht versterkt dat in de Hemel schijnt, zo roept jouw vreugde op aarde elke denkgeest op zijn zorgen los te laten en zijn plaats naast jou in te nemen in Gods plan. 3Gods boodschappers zijn vreugdevol en hun vreugde geneest wanhoop en verdriet. 4Zij zijn het bewijs dat God volmaakt geluk wil voor allen die hun Vaders gaven als de hunne willen aanvaarden.

5. 1We zullen onszelf vandaag niet toestaan bedroefd te zijn. 2Want als we dat doen, verzuimen we de rol te vervullen die essentieel is voor Gods plan, alsook voor onze visie. 3Droefheid is het teken dat je een andere rol speelt, in plaats van wat jou door God is toegewezen. 4Zo lukt het je niet de wereld te laten zien hoe groot het geluk is dat Hij voor jou wil. 5En dus zie je niet in dat het ‘t jouwe is.

6. 1We zullen vandaag proberen te begrijpen dat vreugde hier onze functie is. 2Als je droevig bent, blijft je rol onvervuld en is heel de wereld aldus van vreugde verstoken, net als jij. 3God vraagt jou gelukkig te zijn, zodat de wereld zien kan hoezeer Hij Zijn Zoon liefheeft en wil dat geen verdriet opkomt dat zijn vreugde tempert, geen angst hem bestookt die zijn vrede verstoort. 4Jij bent Gods boodschapper vandaag. 5Jij brengt Zijn geluk naar ieder die jij ziet, Zijn vrede naar ieder die jou aankijkt en Zijn boodschap ziet in jouw gelukkige gezicht.

7. 1We zullen ons hierop vandaag in onze oefenperioden van vijf minuten voorbereiden, door geluk in ons te voelen opkomen in overeenstemming met de Wil van onze Vader en van ons. 2Begin de oefeningen met de gedachte vervat in het idee van vandaag. 3Besef dan dat het jouw rol is gelukkig te zijn. 4Dit is het enige dat wordt gevraagd van jou of ieder ander die zijn plaats wil innemen onder de boodschappers van God. 5Bedenk wat dit betekent. 6Je hebt je inderdaad vergist in jouw overtuiging dat een offer wordt verlangd. 7Volgens Gods plan ontvang je alleen, en nooit verlies je, offer je of ga je dood.

8. 1Laten we nu proberen die vreugde te vinden die ons en heel de wereld bewijst wat Gods Wil voor ons is. 2Het is jouw functie dat jij die vindt, hier en nu. 3Hiervoor ben jij gekomen. 4Laat dit de dag zijn dat je slaagt! 5Kijk diep in jezelf, niet ontmoedigd door alle nietige gedachten en dwaze doelen die je passeert naargelang je opgaat om de Christus in jou te ontmoeten.

9. 1Hij zal er zijn. 2En jij kunt Hem bereiken, nu. 3Waar zou je liever naar kijken dan naar Hem die wacht tot jij naar Hem kijkt? 4Welke nietige gedachte heeft de macht jou tegen te houden? 5Welk dwaas doel kan jou afhouden van het succes, wanneer het God Zelf is die tot jou roept?

10. 1Hij zal er zijn. 2Jij bent essentieel voor Zijn plan. 3Jij bent Zijn boodschapper vandaag. 4En jij moet wel vinden wat Hij wil dat je geeft. 5Vergeet het idee voor vandaag tussen je uurlijkse oefenperioden niet. 6Het is jouw Zelf dat tot je roept vandaag. 7En Hem antwoord je, iedere keer wanneer jij jezelf voorhoudt dat jij essentieel bent voor Gods verlossingsplan voor deze wereld.