Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 97

Ik ben geest.

1. 1Het idee van vandaag vereenzelvigt jou met je ene Zelf. 2Het aanvaardt geen gespleten identiteit en probeert geen tegengestelde elementen tot een eenheid te verweven. 3Het stelt eenvoudig de waarheid vast. 4Pas deze waarheid vandaag zo vaak toe als je kunt, want het zal je denkgeest uit conflicten naar de rustige weiden van de vrede leiden. 5Geen huiver van angst kan hier binnengaan, want je denkgeest is van waanzin ontheven nu hij de illusies van een gespleten identiteit loslaat.

2. 1We spreken opnieuw de waarheid uit over jouw Zelf, de heilige Zoon van God die woont in jou wiens denkgeest weer gezond is gemaakt. 2Jij bent de geest, die liefdevol is toegerust met alle Liefde, vrede en vreugde van jouw Vader. 3Jij bent de geest die Hem completeert en Zijn functie als Schepper met Hem deelt. 4Hij is altijd met jou, zoals jij ook met Hem bent.

3. 1Vandaag proberen we de werkelijkheid nog dichter tot je denkgeest te brengen. 2Elke keer dat je oefent, komt het bewustzijn daarvan op zijn minst een beetje dichterbij; menigmaal wordt duizend jaar of meer bespaard. 3De minuten die jij geeft, worden vele malen vermenigvuldigd, want het wonder bedient zich wel van tijd, maar is er niet aan onderhevig. 4Verlossing is een wonder, het eerste en het laatste; het eerste dat het laatste is, want het is een.

4. 1Jij bent de geest in wiens denkgeest het wonder verblijft waarin alle tijd stilstaat; het wonder waarin een minuut, doorgebracht met het benutten van deze ideeën, een moment wordt dat geen grens of einde kent. 2Geef deze minuten dus gewillig en reken op Hem die beloofd heeft tijdloosheid eraan toe te voegen. 3Hij zal al Zijn kracht verlenen aan elke geringe inspanning van jouw kant. 4Geef Hem de minuten die Hij vandaag nodig heeft om jou te helpen mét Hem te begrijpen, dat jij de geest bent die in Hem woont en via Zijn Stem ieder levend wezen aanroept, Zijn zicht schenkt aan ieder die daarom vraagt, en vergissingen door de eenvoudige waarheid vervangt.

5. 1De Heilige Geest zal met vreugde vijf minuten van elk uur uit jouw handen aannemen en ze door deze gekwelde wereld dragen waar pijn en ellende lijken te regeren. 2Hij zal niet één denkgeest overslaan die ontvankelijk en bereid is om de genezende gaven die zij brengen te aanvaarden, en Hij zal ze overal neerleggen waar Hij weet dat ze welkom zijn. 3En ze zullen toenemen in genezende kracht, telkens wanneer iemand ze als zijn eigen gedachten aanvaardt en ze benut om te genezen.

6. 1Zo zal elk geschenk aan Hem duizendvoudig en nog eens tienduizend maal meer vermenigvuldigd worden. 2En wanneer het aan jou teruggegeven wordt, zal het ‘t kleine geschenk dat jij gegeven hebt net zozeer in macht overtreffen als de schittering van de zon het zwakke schijnsel overstraalt dat een vuurvliegje voor een onbestendig ogenblik maakt om dan weer uit te doven. 3De gestage glans van dit licht houdt aan en leidt je uit de duisternis, en je zult de weg niet meer kunnen vergeten.

7. 1Begin deze vreugdevolle oefeningen met de woorden die de Heilige Geest tot jou spreekt, en laat ze via Hem over de hele wereld weerklinken:

2Geest ben ik, een heilige Zoon van God, vrij van alle beperking, veilig, genezen en heel, vrij te vergeven, en vrij de wereld te verlossen.

3Door jou tot uitdrukking gebracht, zal de Heilige Geest dit geschenk aanvaarden dat jij van Hem ontvangen hebt, zijn kracht vergroten en het teruggeven aan jou.

8. 1Schenk Hem met blijdschap vandaag elke oefenperiode. 2En Hij zal tot je spreken en je eraan herinneren dat jij geest bent, één met Hem en God, met je broeders en je Zelf. 3Luister naar Zijn verzekering, elke keer dat jij de woorden spreekt die Hij je vandaag geeft, en laat Hem je denkgeest vertellen dat ze waar zijn. 4Gebruik ze tegen verleiding en ontsnap aan de treurige gevolgen daarvan, mocht je zwichten voor het geloof dat jij iets anders bent. 5De Heilige Geest geeft je vandaag vrede. 6Ontvang Zijn woorden en bied ze Hem aan.