Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 96

Verlossing komt vanuit mijn ene Zelf.

1. 1Hoewel je één Zelf bent, ervaar jij jezelf als twee: als goed en kwaad, liefhebbend en hatend, denkgeest en lichaam. 2Dit gevoel in tegenpolen opgesplitst te zijn brengt gevoelens van acuut en constant conflict teweeg, en leidt tot verwoede pogingen de tegenstrijdige elementen van dit zelfbeeld met elkaar te verenigen. 3Je hebt veel van zulke oplossingen gezocht, en niet een ervan heeft geholpen. 4De tegenstellingen die jij in jezelf ziet, zullen nooit verenigbaar zijn. 5Slechts één ervan bestaat.

2. 1Het feit dat waarheid en illusie niet verenigd kunnen worden, wat je ook probeert, welke middelen je ook aanwendt en waar je het probleem ook ziet, moet worden aanvaard, wil je worden verlost. 2Voor je dit hebt aanvaard, zul je een eindeloze reeks doelen nastreven die je niet bereiken kunt, een zinloze serie spenderingen van tijd en inspanning, hoop en twijfel, elk even nutteloos als de vorige, en evenzeer als de volgende tot mislukken gedoemd.

3. 1Problemen die geen betekenis hebben, kunnen niet worden opgelost binnen het kader waarin ze zijn gesteld. 2Voor twee zelven, met elkaar in strijd, is geen oplossing te vinden, en er is geen raakpunt van goed en kwaad. 3Het zelf dat jij hebt gemaakt, kan nooit jouw Zelf zijn, noch kan jouw Zelf in tweeën worden gesplitst en blijven wat Het is en voor altijd moet zijn. 4Denkgeest en lichaam kunnen niet beide bestaan. 5Doe geen poging de twee te verenigen, want de een ontkent dat de ander werkelijk kan zijn. 6Als jij lichaam bent, is je denkgeest uit je zelfconcept verdwenen, want hij heeft dan geen plaats waar hij werkelijk deel van jou zou kunnen zijn. 7Als jij geest bent, kan het lichaam voor jouw werkelijkheid geen enkele betekenis hebben.

4. 1De geest maakt van de denkgeest gebruik als middel om zijn Zelfexpressie te vinden. 2En de denkgeest die de geest dient, is in vrede en vervuld van vreugde. 3Zijn kracht komt van de geest en hij vervult blijmoedig zijn functie hier. 4Toch kan de denkgeest zichzelf ook van de geest gescheiden zien, en zichzelf in een lichaam waarnemen waarmee hij zich verwart. 5Zonder zijn functie kent hij dan ook geen vrede en is vreugde aan zijn gedachten vreemd.

5. 1Maar de denkgeest kan los van de geest niet denken. 2Hij heeft de Bron van zijn kracht verloochend en ziet zichzelf als hulpeloos, beperkt en zwak. 3Losgeraakt nu van zijn functie, denkt hij dat hij alleen en afgescheiden is, aangevallen wordt door legers die tegen hem te hoop lopen en dat hij zich schuil houdt in de broze veste van het lichaam. 4Nu moet hij het ongelijke met het gelijke verenigen, want dit is waar hij denkt dat hij toe dient.

6. 1Verspil hieraan verder geen tijd. 2Wie kan de zinloze conflicten oplossen die een droom vertoont? 3En wat kan zo’n oplossing in werkelijkheid betekenen? 4Welk doel zou die kunnen dienen? 5Waar dient die voor? 6Verlossing kan illusies geen werkelijkheid verlenen, noch een probleem oplossen dat niet bestaat. 7Misschien hoop jij dat ze dit kan. 8Maar zou je willen dat Gods plan voor de bevrijding van Zijn geliefde Zoon hem leed berokkent en nalaat hem te bevrijden?

7. 1Jouw Zelf behoudt Zijn Gedachten, en die blijven in jouw denkgeest en in de Denkgeest van God. 2De Heilige Geest bewaart de verlossing in jouw denkgeest en biedt hem de weg naar vrede aan. 3Verlossing is een gedachte die je deelt met God, omdat Zijn Stem die voor jou heeft aanvaard en in jouw naam geantwoord heeft dat het is volbracht. 4Zo wordt de verlossing bewaard als één van de Gedachten die jouw Zelf lief zijn en die Het voor jou koestert.

8. 1We zullen vandaag proberen deze gedachte te vinden, waarvan de aanwezigheid in jouw denkgeest wordt gegarandeerd door Hem die tot jou spreekt vanuit jouw ene Zelf. 2Onze oefening van vijf minuten per uur zal een zoektocht naar Hem in je denkgeest zijn. 3Verlossing komt vanuit dit ene Zelf via Hem die de Brug vormt tussen je denkgeest en dit Zelf. 4Wacht geduldig, en laat Hem tot jou spreken over je Zelf en wat je denkgeest kan doen als hij aan het Zelf is teruggegeven en vrij is dienstbaar te zijn aan Zijn Wil.

9. 1Begin met dit te zeggen:

2Verlossing komt vanuit mijn ene Zelf. 3Zijn Gedachten staan mij ter beschikking.

4Zoek dan Zijn Gedachten, en eis ze als de jouwe op. 5Dit zijn je eigen werkelijke gedachten die jij verloochend hebt, toen jij je denkgeest in een wereld van dromen liet ronddwalen, om in hun plaats illusies te vinden. 6Hier zijn jouw gedachten, de enige die jij hebt. 7Verlossing is in hun midden, vind die daar.

10. 1Als je hierin slaagt, zullen de gedachten die bij jou opkomen, je laten weten dat je verlost bent en dat je denkgeest de functie gevonden heeft die hij poogde te verliezen. 2Jouw Zelf zal hem verwelkomen en vrede schenken. 3In kracht hersteld zal die opnieuw uitstromen van de geest naar de geest in alle dingen die door de Geest als Zichzelf geschapen zijn. 4Jouw denkgeest zal alles zegenen. 5De verwarring is voorbij, jij bent hersteld, want je hebt jouw Zelf gevonden.

11. 1Jouw Zelf weet dat jij niet falen kunt vandaag. 2Misschien blijft je denkgeest nog een tijdje onzeker. 3Laat je hierdoor niet ontmoedigen. 4De vreugde die jouw Zelf ervaart, zal Het voor jou bewaren, en ze zal uiteindelijk in vol bewustzijn de jouwe zijn. 5Elke keer dat je vijf minuten van een uur eraan besteedt naar Hem te zoeken die je denkgeest met je Zelf verbindt, schenk je Hem een nieuwe schat om voor jou te bewaren.

12. 1Elke keer dat jij vandaag je radeloze denkgeest voorhoudt dat verlossing voortkomt uit jouw ene Zelf, voeg je aan je toenemende voorraad een nieuwe schat toe. 2En dit alles wordt ieder gegeven die erom vraagt en het geschenk aanvaarden wil. 3Bedenk dan hoeveel jou gegeven wordt om deze dag te geven, opdat dit jou gegeven wordt!