Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 89

Dit zijn onze herhalingsideeën voor vandaag:

1. 1(77) Ik heb recht op wonderen.

2Ik heb recht op wonderen omdat ik onder geen andere wetten sta dan die van God. 3Zijn wetten bevrijden me van alle grieven en stellen daar wonderen voor in de plaats. 4En ik wil de wonderen aanvaarden in plaats van de grieven, die niets dan een illusie zijn waarachter de wonderen schuilgaan. 5Nu wil ik slechts aanvaarden wat mij krachtens de wetten van God toekomt, zodat ik dat kan benutten voor de functie die Hij mij gegeven heeft.

2. 1Je zou de volgende suggesties kunnen gebruiken voor de specifieke toepassing van dit idee:

2Hierachter schuilt een wonder waar ik recht op heb.
3Laat ik geen grieven hebben tegen jou, [naam], maar je in plaats daarvan het wonder schenken dat jou toebehoort.
4In het ware licht gezien biedt dit mij een wonder aan.

3. 1(78) Laat wonderen alle grieven vervangen.

2Met dit idee verenig ik mijn wil met die van de Heilige Geest en zie ik ze als een. 3Met dit idee aanvaard ik mijn bevrijding uit de hel. 4Met dit idee druk ik mijn bereidwilligheid uit om, in overeenstemming met Gods plan voor mijn verlossing, al mijn illusies door de waarheid te laten vervangen. 5Ik bedenk geen uitzonderingen en geen surrogaten. 6Ik wil heel de Hemel en niets dan de Hemel, zoals God dat voor mij wil.

4. 1Bruikbare specifieke toepassingsvormen van dit idee kunnen zijn:

2Ik wil deze grief niet buiten mijn verlossing houden.
3Laat onze grieven door wonderen worden vervangen, [naam].
4Hierachter gaat het wonder schuil dat al mijn grieven vervangt.