Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 88

Vandaag zullen we deze ideeën herhalen:

1. 1(75) Het licht is gekomen.

2Door verlossing in plaats van een aanval te kiezen, kies ik er louter voor te herkennen wat er al is. 3Verlossing is een besluit dat al genomen is. 4Aanval en grieven zijn geen opties. 5Dat is de reden waarom ik altijd kies tussen waarheid en illusie, tussen wat er is en wat er niet is. 6Het licht is gekomen. 7Ik kan alleen het licht kiezen, want het heeft geen alternatief. 8Het heeft de duisternis vervangen, en de duisternis is verdwenen.

2. 1De volgende vormen zouden bruikbaar kunnen blijken voor de specifieke toepassing van dit idee:

2Dit kan mij geen duisternis tonen, want het licht is gekomen.
3Het licht in jou is al wat ik wil zien, [naam].
4Ik wil hierin alleen zien wat er is.

3. 1(76) Ik sta onder geen andere wetten dan die van God.

2Dit is de volmaakte formulering van mijn vrijheid. 3Ik sta onder geen andere wetten dan die van God. 4Ik word er voortdurend toe verleid andere wetten te bedenken en die macht over mij te geven. 5Ik lijd alleen vanwege mijn geloof in die wetten. 6Ze hebben geen enkel werkelijk effect op mij. 7Ik ben volkomen vrij van de effecten van alle wetten behalve die van God. 8En Zijn wetten zijn de wetten van de vrijheid.

4. 1De volgende specifieke toepassingsvormen van dit idee kunnen misschien bruikbaar zijn:

2Mijn waarneming hiervan toont me dat ik in wetten geloof die niet bestaan.
3Ik zie hierin alleen Gods wetten aan het werk.
4Laat ik hierin Gods wetten aan het werk laten, en niet de mijne.