Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 79

Laat me inzien wat het probleem is, zodat het kan worden opgelost.

1. 1Een probleem kan niet worden opgelost als je niet weet wat het is. 2Zelfs als het in werkelijkheid al is opgelost, zul jij nog steeds het probleem hebben, omdat je niet inziet dat het is opgelost. 3Zo staat het met de wereld. 4Het probleem van de afscheiding, dat eigenlijk het enige probleem is, is al opgelost. 5Toch wordt de oplossing niet gezien, omdat het probleem niet wordt gezien.

2. 1Iedereen in deze wereld lijkt zijn eigen speciale problemen te hebben. 2Toch zijn ze allemaal hetzelfde en moeten ze als één probleem worden gezien, wil de ene oplossing die ze allemaal oplost, worden aanvaard. 3Wie kan zien dat een probleem is opgelost, als hij denkt dat het probleem iets anders is? 4Zelfs al krijgt hij het antwoord, dan nog kan hij het belang ervan niet zien.

3. 1Dat is de situatie waarin jij je nu bevindt. 2Het antwoord heb je, maar je bent nog onzeker over wat het probleem is. 3Er lijkt zich een lange rij verschillende problemen aan je voor te doen, en als er één is opgelost, dient het volgende zich al weer aan, en het volgende. 4Er lijkt geen eind aan te komen. 5Er is geen moment waarop jij je volkomen vrij van problemen en in vrede voelt.

4. 1De verleiding problemen als legio te beschouwen is de verleiding het probleem van de afscheiding onopgelost te laten. 2De wereld lijkt jou een reusachtig aantal problemen voor te leggen, die elk een ander antwoord vereisen. 3Deze zienswijze brengt je in een positie waarin jouw manier van problemen oplossen noodgedwongen ontoereikend is en mislukking onontkoombaar.

5. 1Niemand kan alle problemen oplossen die de wereld schijnt te bevatten. 2Ze lijken op zo veel niveaus te liggen en in zulke wisselende vormen en met zo’n uiteenlopende inhoud voor te komen, dat ze jou voor een onmogelijke opgave plaatsen. 3Ontreddering en depressiviteit zijn onvermijdelijk wanneer je ze beziet. 4Sommige duiken onverwacht op, net wanneer je denkt dat je de vorige hebt opgelost. 5Andere blijven onopgelost onder een wolk van ontkenning en steken van tijd tot tijd de kop op om je te achtervolgen, alleen om daarna, nog altijd onopgelost, weer te worden weggestopt.

6. 1Al deze complexiteit is slechts een wanhopige poging om het probleem niet te zien, en dus niet toe te laten dat het wordt opgelost. 2Als je zou kunnen inzien dat jouw enige probleem afscheiding is, ongeacht de vorm die het aanneemt, zou je het antwoord daarop kunnen aanvaarden omdat je het belang ervan zag. 3Wanneer jij de constante zag die onder al de problemen ligt waarmee je geconfronteerd lijkt, zou je begrijpen dat je over het middel beschikt om ze allemaal op te lossen. 4En je zou het middel aanwenden, omdat je inziet wat het probleem is.

7. 1We zullen vandaag in onze langere oefenperioden vragen wat het probleem is en wat het antwoord daarop. 2We gaan er niet van uit dat we dat al weten. 3We proberen onze denkgeest te bevrijden van al de vele verschillende soorten problemen die we menen te hebben. 4We proberen te beseffen dat we maar één probleem bezitten, dat we niet hebben gezien. 5We zullen vragen wat het is en op het antwoord wachten. 6Het zal ons worden verteld. 7Dan zullen we om de oplossing ervan vragen. 8En die zal ons worden verteld.

8. 1De oefeningen voor vandaag zullen succesvol zijn in de mate waarin jij er niet op staat te bepalen wat het probleem is. 2Het zal jou misschien niet lukken al je vooropgezette meningen los te laten, maar dat is ook niet noodzakelijk. 3Het enige wat noodzakelijk is, is dat je bij jezelf enige twijfel voelt over de werkelijkheid van jouw versie van wat je problemen zijn. 4Je probeert in te zien dat het antwoord jou gegeven is door het probleem te zien, zodat het probleem en de oplossing kunnen worden samengebracht en jij in vrede kunt zijn.

9. 1De korte oefenperioden voor vandaag zullen niet door de tijd, maar door de behoefte worden ingegeven. 2Je zult vandaag vele problemen zien, die elk om een oplossing vragen. 3Onze inspanningen zullen erop gericht zijn in te zien dat er maar één probleem en één oplossing is. 4Met dit inzicht zijn alle problemen opgelost. 5Met dit inzicht is er vrede.

10. 1Laat je vandaag niet door de vorm van de problemen misleiden. 2Telkens wanneer er een moeilijkheid lijkt te ontstaan, zeg dan meteen tegen jezelf:

3Laat me inzien wat hier het probleem is, zodat het kan worden opgelost.

4Probeer dan elk oordeel over de aard van het probleem op te schorten. 5Sluit zo mogelijk je ogen een ogenblik en vraag wat het is. 6Je zult gehoord worden en zult een antwoord ontvangen.