Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 78

Laat wonderen alle grieven vervangen.

1. 1Misschien is het je nog niet helemaal duidelijk dat elke beslissing die jij neemt een keuze is tussen grief en wonder. 2Elke grief staat als een donker schild van haat voor het wonder dat het verbergen wil. 3En als je het voor je ogen omhooghoudt, zul je het wonder erachter niet zien. 4Toch wacht het al die tijd op jou in het licht, maar jij ziet in plaats daarvan jouw grieven.

2. 1Vandaag gaan we aan die grieven voorbij om in plaats daarvan naar het wonder te kijken. 2We zullen de manier waarop jij kijkt omkeren door niet toe te laten dat je zicht stopt voordat het ziet. 3We zullen niet voor het schild van haat blijven wachten, maar het neerleggen en in stilte onze ogen rustig opslaan om de Zoon van God te aanschouwen.

3. 1Hij wacht op jou achter je grieven en wanneer jij ze neerlegt, zal hij in een stralend licht verschijnen, overal waar eerst je grieven stonden. 2Want elke grief is een belemmering voor je zicht, en zodra die is opgeheven, zie je de Zoon van God waar hij altijd is geweest. 3Hij staat in het licht, maar jij was in het duister. 4Elke grief maakte de duisternis dieper, en jij kon niet zien.

4. 1Vandaag zullen we proberen Gods Zoon te zien. 2We zullen onszelf niet toestaan blind voor hem te zijn, we zullen niet naar onze grieven kijken. 3Zo wordt het zien van de wereld omgekeerd, als wij onze blik op de waarheid richten, weg van de angst. 4We zullen één persoon uitkiezen die jij als doelwit voor jouw grieven hebt gebruikt, die grieven terzijde leggen en naar hem kijken. 5Iemand misschien die je vreest en zelfs haat; iemand die je meent lief te hebben die jou geërgerd heeft; iemand die je een vriend noemt, maar die je soms lastig vindt, moeilijk te behagen, veeleisend, irritant, of niet beantwoordend aan het ideaal dat hij als het zijne moet aanvaarden volgens de rol die jij hem hebt toebedeeld.

5. 1Jij weet wie je kiezen moet; zijn naam is al door je gedachten heengegaan. 2Hij zal degene zijn aan wie we vragen dat Gods Zoon jou wordt getoond. 3Door hem achter de grieven te zien die jij over hem koesterde, zul je leren dat wat verborgen lag terwijl je hem niet zag, in iedereen aanwezig is en kan worden gezien. 4Hij die een vijand was, is meer dan een vriend wanneer hem de vrijheid gegeven wordt de heilige rol op zich te nemen die de Heilige Geest hem heeft toegewezen. 5Laat hem vandaag jouw verlosser zijn. 6Dat is zijn rol in het plan van God, jouw Vader.

6. 1In onze langere oefenperioden vandaag zullen we hem in deze rol zien. 2Probeer hem dan in gedachten te nemen, eerst zoals jij nu over hem denkt. 3Laat zijn fouten nog eens de revue passeren, de moeilijkheden die je met hem hebt gehad, de pijn die hij je heeft bezorgd, zijn onachtzaamheid, en al de kleinere en grotere zaken waarmee hij je heeft gekwetst. 4Bekijk ook zijn lichaam met zijn tekortkomingen en zijn sterkere punten, en denk over zijn fouten en zelfs zijn ‘zonden’ na.

7. 1Laten we dan aan Hem die deze Zoon van God in zijn werkelijkheid en waarheid kent, vragen dat we hem op een andere manier mogen bezien en onze verlosser zien, stralend in het licht van de ware vergeving, ons geschonken. 2Wij vragen Hem in de heilige Naam van God en van Zijn Zoon, even heilig als Hijzelf:

3Laat me in deze persoon mijn verlosser zien, die U als degene aangewezen hebt aan wie ik vragen zal mij naar het heilig licht te leiden waarin hij staat, zodat ik mij aansluiten kan bij hem.

4Terwijl jij met de ogen dicht denkt aan hem die jou verdriet heeft gedaan, laat je jouw denkgeest worden getoond dat er in hem licht is dat achter jouw grieven schijnt.

8. 1Waar je om hebt gevraagd, kan jou niet worden ontzegd. 2Je verlosser heeft hier lang op gewacht. 3Hij wil vrij zijn en zijn vrijheid tot de jouwe maken. 4De Heilige Geest buigt zich van hem naar jou en ziet geen afgescheidenheid in Gods Zoon. 5En wat jij middels Hem ziet, zal jullie beiden vrij maken. 6Wees nu heel stil en kijk naar je stralende verlosser. 7Het zicht op hem wordt door geen duistere grief belemmerd. 8Je hebt de Heilige Geest toegestaan om de rol die God Hem gegeven heeft via hem tot uitdrukking te brengen, zodat jij kan worden verlost.

9. 1God dankt jou voor deze stille momenten vandaag waarin jij je denkbeelden terzijde legde en keek naar het wonder van de liefde dat de Heilige Geest jou in plaats daarvan liet zien. 2De wereld en de Hemel danken je samen, want er is geen enkele Gedachte van God die zich niet verheugt nu jij verlost bent, en heel de wereld met jou.

10. 1We zullen dit de hele dag door onthouden en de rol op ons nemen die ons is toegewezen als onderdeel van het verlossingsplan van God, en niet dat van onszelf. 2Verleiding valt weg wanneer wij iedereen die we tegenkomen toestaan ons te verlossen, en weigeren zijn licht achter onze grieven te verbergen. 3Vergun ieder die je ontmoet, aan wie je denkt of die jij je uit het verleden herinnert, dat hem de rol van verlosser gegeven wordt, opdat jij die met hem mag delen. 4Voor jullie beiden, en ook voor allen die het zicht niet hebben, bidden we:

5Laat wonderen alle grieven vervangen.