Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 67

Liefde schiep mij als zichzelf.

1. 1Het idee van vandaag is een volledige en nauwkeurige formulering van wat jij bent. 2Daarom ben jij het licht van de wereld. 3Daarom heeft God jou als de verlosser van de wereld aangewezen. 4Daarom wendt de Zoon van God zich voor zijn verlossing tot jou. 5Hij wordt verlost door wat jij bent. 6We zullen vandaag ons uiterste best doen tot deze waarheid over jou door te dringen, en ten volle te beseffen, al was het maar voor even, dat het de waarheid is.

2. 1Tijdens de lange oefenperiode zullen we nadenken over jouw werkelijkheid en haar volkomen onveranderde en onveranderlijke aard. 2We zullen beginnen met deze ware uitspraak over jou te herhalen, en dan een paar minuten besteden aan het toevoegen van enkele verwante gedachten, zoals:

3Heiligheid schiep mij heilig.
4Vriendelijkheid schiep mij vriendelijk.
5Behulpzaamheid schiep mij behulpzaam.
6Volmaaktheid schiep mij volmaakt.

7Iedere eigenschap die in overeenstemming is met God zoals Hij Zichzelf definieert, is geschikt om te worden gebruikt. 8We proberen vandaag jouw definitie van God ongedaan te maken en die te vervangen door de Zijne. 9We proberen eveneens te beklemtonen dat jij deel uitmaakt van Zijn definitie van Zichzelf.

3. 1Wanneer jij verscheidene van dergelijke verwante gedachten doorgenomen hebt, probeer dan alle gedachten gedurende een korte voorbereidende periode weg te laten vallen, en probeer daarna aan al je beelden en vooroordelen over jezelf voorbij te gaan om zo de waarheid in jou te bereiken. 2Als liefde jou schiep als zichzelf, moet dit Zelf in jou zijn. 3En ergens in je denkgeest ligt Het op jou te wachten.

4. 1Misschien vind je het nodig het idee voor vandaag van tijd tot tijd te herhalen om afleidende gedachten te vervangen. 2Misschien ook vind je dit onvoldoende, en acht je het nodig om andere gedachten te blijven toevoegen die verband houden met de waarheid over jouzelf. 3Maar wellicht zul je erin slagen daaraan voorbij te gaan, en via de periode van gedachtenloosheid komen tot de gewaarwording van een stralend licht waarin jij jezelf herkent zoals liefde jou geschapen heeft. 4Vertrouw erop dat je vandaag veel zult doen om die gewaarwording naderbij te brengen, of jij je daarin nu geslaagd voelt of niet.

5. 1Het zal vandaag bijzonder nuttig zijn het idee voor deze dag zo vaak je kunt te oefenen. 2Het is nodig dat jij de waarheid over jouzelf zo vaak mogelijk hoort, omdat je denkgeest zo in beslag wordt genomen door valse beelden van jezelf. 3Het zou je zeer ten goede komen wanneer je vier of vijf keer per uur, en misschien zelfs vaker, jezelf eraan herinnerde dat liefde jou schiep als zichzelf. 4Hoor hierin de waarheid over jouzelf.

6. 1Probeer in de korte oefenperioden te beseffen dat dit niet je eigen nietige, eenzelvige stemmetje is dat jou dit vertelt. 2Dit is de Stem namens God, die jou herinnert aan je Vader en je Zelf. 3Dit is de Stem van de waarheid, die alles wat het ego je over jezelf vertelt, vervangt door de eenvoudige waarheid over de Zoon van God. 4Je werd door liefde geschapen als zichzelf.