Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 66

Mijn geluk en mijn functie zijn één.

1. 1Je zult ongetwijfeld hebben opgemerkt dat we in de laatste lessen steeds de nadruk hebben gelegd op het verband tussen het vervullen van jouw functie en het bereiken van geluk. 2Dit gebeurde omdat jij niet werkelijk het verband ziet. 3Er bestaat echter meer dan alleen maar een verband hiertussen: ze zijn hetzelfde. 4Hun vorm is verschillend, maar hun inhoud is volkomen gelijk.

2. 1Het ego voert voortdurend strijd met de Heilige Geest over de fundamentele vraag wat jouw functie is. 2Zo voert het ook voortdurend strijd met de Heilige Geest over wat jouw geluk is. 3Het is geen wederzijdse strijd. 4Het ego valt aan en de Heilige Geest reageert niet. 5Hij weet wat jouw functie is. 6Hij weet dat het jouw geluk is.

3. 1Vandaag zullen we proberen voorbij te gaan aan deze totaal zinloze strijd en uit te komen bij de waarheid omtrent jouw functie. 2We zullen ons niet inlaten met onzinnig geredetwist over wat die is. 3We zullen niet hopeloos verwikkeld raken in het definiëren van geluk en het bepalen van de middelen om dat te bereiken. 4We zullen niet toegeven aan het ego door te luisteren naar zijn aanvallen op de waarheid. 5We zijn alleen blij dat we erachter kunnen komen wat de waarheid is.

4. 1Onze langere oefenperiode beoogt vandaag jouw acceptatie van het feit dat er niet alleen een heel wezenlijk verband is tussen je geluk en de functie die God jou heeft gegeven, maar dat ze in feite identiek zijn. 2God schenkt jou niets dan geluk. 3Daarom moet de functie die Hij jou gegeven heeft wel geluk zijn, zelfs als het iets anders lijkt. 4De oefeningen van vandaag zijn een poging aan deze verschillen in verschijningsvorm voorbij te gaan, en een gemeenschappelijke inhoud te onderkennen waar die in waarheid bestaat.

5. 1Begin de tien à vijftien minuten durende oefenperiode met het herhalen van deze gedachten:

2God schenkt mij niets dan geluk.
3Hij heeft mij mijn functie gegeven.
4Dus moet mijn functie geluk zijn.

5Probeer de logica in deze opeenvolging te zien, ook al aanvaard je de conclusie nog niet meteen. 6Alleen als de twee eerste gedachten onjuist zijn, kan de conclusie onwaar zijn. 7Laten we daarom tijdens de oefening een ogenblik nadenken over de premissen.

6. 1De eerste premisse is dat God jou niets dan geluk schenkt. 2Dit zou natuurlijk onwaar kunnen zijn, maar om onwaar te zijn is het nodig God te definiëren als iets wat Hij niet is. 3Liefde kan niet schenken wat slecht is, en wat geen geluk is, is slecht. 4God kan niet geven wat Hij niet bezit, en Hij kan niet bezitten wat Hij niet is. 5Als God jou niet uitsluitend geluk geeft, moet Hij wel slecht zijn. 6En het is deze definitie van Hem die jij gelooft als je de eerste premisse niet aanvaardt.

7. 1De tweede premisse is dat God jou je functie heeft gegeven. 2We hebben al gezien dat je denkgeest slechts twee delen heeft. 3Het ene wordt door het ego beheerst en is samengesteld uit illusies. 4Het andere is de woonplaats van de Heilige Geest, waar de waarheid verblijft. 5Er zijn geen andere gidsen dan deze twee waartussen je kunt kiezen, en er zijn geen andere uitkomsten mogelijk als gevolg van je keuze dan de angst die het ego altijd verwekt en de liefde die de Heilige Geest altijd ter vervanging daarvan biedt.

8. 1Dus moet het zo zijn dat jouw functie of door God wordt vastgesteld via Zijn Stem, of wordt opgesteld door het ego, dat jij gemaakt hebt om Hem te vervangen. 2Welk van beide is waar? 3Als niet God jou je functie heeft gegeven, moet het wel het geschenk van het ego zijn. 4Heeft het ego eigenlijk wel geschenken te vergeven, aangezien het immers zelf een illusie is en alleen de illusie van geschenken biedt?

9. 1Denk hier vandaag tijdens de langere oefenperiode eens over na. 2Denk ook na over de vele schijnvormen die jouw functie in je denkgeest heeft aangenomen, en de talrijke manieren waarop jij hebt geprobeerd onder leiding van het ego verlossing te vinden. 3Heb je die gevonden? 4Was je gelukkig? 5Hebben ze jou vrede gebracht? 6We hebben vandaag heel veel eerlijkheid nodig. 7Herinner je de uitkomsten eerlijk en overweeg ook of het ooit redelijk was geluk te verwachten van iets wat het ego ooit heeft voorgesteld. 8Toch is het ego het enige alternatief voor de Stem van de Heilige Geest.

10. 1Je zult naar waanzin luisteren of de waarheid horen. 2Probeer deze keuze te maken terwijl je nadenkt over de premissen waarop onze conclusie rust. 3Wij kunnen deze conclusie delen, maar geen andere. 4Want God Zelf deelt die met ons. 5Het idee van vandaag is een volgende reuzenstap om het gelijke als gelijk, en het verschillende als verschillend waar te nemen. 6Aan de ene kant staan alle illusies. 7Alle waarheid staat aan de andere kant. 8Laten we vandaag proberen in te zien dat alleen de waarheid waar is.

11. 1Bij de korte oefenperioden, waarvan je vandaag het meest nut zult hebben als je ze tweemaal per uur doet, wordt deze vorm van toepassing voorgesteld:

2Mijn geluk en mijn functie zijn één, omdat God ze mij beide gaf.

3Het vergt niet meer dan een minuut, en waarschijnlijk minder, om deze woorden langzaam te herhalen en er even over na te denken terwijl je ze uitspreekt.