Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 64

Laat me mijn functie niet vergeten.

1. 1Het idee van vandaag is slechts een andere manier om te zeggen: ‘Laat me niet in verzoeking raken.’ 2Het doel van de wereld die jij ziet is je vergevingsfunctie te verdoezelen en jou de rechtvaardiging te verschaffen die te vergeten. 3Het is de verzoeking om God en Zijn Zoon af te vallen door een fysieke verschijning aan te nemen. 4Dit is waarnaar de ogen van het lichaam kijken.

2. 1Niets wat de ogen van het lichaam schijnen te zien, kan iets anders zijn dan een vorm van verzoeking, aangezien dit nu juist het doel van het lichaam was. 2Toch hebben we geleerd dat de Heilige Geest voor alle illusies die jij gemaakt hebt een andere toepassing heeft, en daarom ziet Hij er een ander doel in. 3Voor de Heilige Geest is de wereld een plaats waar jij leert jezelf te vergeven wat jij als je zonden beschouwt. 4Zo bezien wordt de fysieke verschijningsvorm van verzoeking de geestelijke erkenning van verlossing.

3. 1Om onze laatste paar lessen even te herhalen: het is jouw functie hier om het licht van de wereld te zijn, een functie jou door God gegeven. 2Alleen de arrogantie van het ego brengt je ertoe dit in twijfel te trekken, en alleen de angst van het ego zet je ertoe aan jezelf als onwaardig te beschouwen voor de taak die God Zelf jou heeft toegewezen. 3De verlossing van de wereld wacht op jouw vergeving, omdat hierdoor de Zoon van God aan alle illusies, en zodoende aan alle verzoeking ontsnapt. 4De Zoon van God ben jij.

4. 1Alleen door de functie te vervullen die God jou gegeven heeft, zul jij gelukkig zijn. 2Dat komt doordat het jouw functie is gelukkig te zijn, door het middel te gebruiken waardoor geluk onafwendbaar wordt. 3Er bestaat geen andere manier. 4Daarom, elke keer dat jij kiest om je functie al dan niet te vervullen, kies je in feite om al dan niet gelukkig te zijn.

5. 1Laten we dit vandaag niet vergeten. 2Laten we onszelf hieraan herinneren ‘s morgens, en ‘s avonds opnieuw, en ook de hele dag door. 3Bereid jezelf van tevoren voor op alle beslissingen die jij vandaag zult nemen door eraan te denken dat ze in feite allemaal heel eenvoudig zijn. 4Elk zal leiden tot geluk of verdriet. 5Kan het werkelijk moeilijk zijn zo’n eenvoudige beslissing te nemen? 6Laat de vorm van de beslissing jou niet misleiden. 7Een ingewikkelde vorm betekent nog geen ingewikkelde inhoud. 8Het is onmogelijk dat enige beslissing op aarde een andere inhoud heeft dan precies deze ene eenvoudige keuze. 9Dat is de enige keuze die de Heilige Geest ziet. 10Daarom is het de enige keuze die er is.

6. 1Laten we dan vandaag met deze gedachten oefenen:

2Laat me mijn functie niet vergeten.
3Laat me niet proberen de mijne in plaats te stellen van die van God.
4Laat me vergeven en gelukkig zijn.

5Besteed er vandaag minstens eenmaal tien of vijftien minuten aan om dit met gesloten ogen te overdenken. 6Verwante gedachten zullen je komen helpen, als je onthoudt dat je functie voor jou en de wereld van doorslaggevend belang is.

7. 1Besteed er, bij de frequente toepassingen van het idee van vandaag door de dag heen, enkele minuten aan om deze gedachten te herhalen en dan alleen daaraan en nergens anders aan te denken. 2Dit zal vooral in het begin moeilijk zijn, omdat jij niet bedreven bent in de discipline die dit voor de denkgeest vereist. 3Om je te helpen concentreren moet je misschien behoorlijk vaak herhalen: ‘Laat me mijn functie niet vergeten.’

8. 1Bij de kortere oefenperioden worden er twee vormen verlangd. 2Doe de oefeningen de ene keer met gesloten ogen, waarbij je je probeert te concentreren op de gedachten die je gebruikt. 3Houd de andere keer je ogen open nadat je de gedachten hebt herhaald, en kijk dan langzaam en niet selectief om je heen, terwijl jij jezelf voorhoudt:

4Deze wereld verlossen is mijn functie.