Een Cursus
In Wonderen

Geautoriseerde Online Editie
Werkboek

LES 63

Het licht van de wereld brengt elke denkgeest vrede door mijn vergeving.

1. 1Hoe heilig ben jij in wiens vermogen het ligt elke denkgeest vrede te brengen! 2Hoe gezegend ben jij die kan leren het middel te herkennen waardoor dit via jou gebeuren kan! 3Kun jij een ander doel hebben dat jou groter geluk bezorgt?

2. 1Jij bent met zo’n functie inderdaad het licht van de wereld. 2De Zoon van God rekent op jou voor zijn verlossing. 3Jij kunt hem die geven, want ze behoort jou toe. 4Aanvaard in plaats hiervan geen nietszeggend doel of zinloos verlangen, want anders vergeet je jouw functie en laat je de Zoon van God achter in de hel. 5Het is geen loos verzoek dat jou hier wordt gedaan. 6Jou wordt gevraagd verlossing te aanvaarden, zodat jij die kunt geven.

3. 1Omdat we het belang van deze functie inzien, zullen wij onszelf er vandaag heel vaak met vreugde aan herinneren. 2We zullen de dag beginnen met de erkenning hiervan, en de dag eindigen met de gedachte hieraan in ons bewustzijn. 3En de hele dag door zullen we dit zo vaak we maar kunnen, herhalen:

4Het licht van de wereld brengt elke denkgeest vrede door mijn vergeving. 5Ik ben het middel dat God ter verlossing van de wereld aangewezen heeft.

4. 1Als je je ogen sluit, zal het jou waarschijnlijk makkelijker vallen om verwante gedachten in je te laten opkomen tijdens de paar minuten die je dient te wijden aan het overdenken hiervan. 2Wacht zo’n gelegenheid echter niet af. 3Geen kans mag verloren gaan om het idee van vandaag te versterken. 4Vergeet niet dat Gods Zoon voor zijn verlossing op jou rekent. 5En Wie anders dan jouw Zelf kan Zijn Zoon zijn?